Krediet- en garantieregelingen

Met dit type regelingen konden ondernemers tegen relatief gunstige voorwaarden leningen afsluiten of stond de overheid garant voor deze kredieten. Het gaat hierbij om de volgende regelingen: De Corona-uitbreiding van de Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB-C), de Corona-uitbreiding van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C), het Klein Krediet Corona (KKC), de Corona-uitbreiding van het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL-C), de Corona Overbruggingslening (COL) en de mogelijkheden voor corona-specifieke overbruggingskredieten en uitstel van aflossing bij Qredits.

Garanties

Gebruik garanties

De BMKB, GO en BL bestonden al vóór de crisisperiode, waardoor de verruiming vroeg in de pandemie geregeld kon worden door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bedrijven die hun financiële reserves door de coronapandemie in het voorjaar van 2020 zagen afnemen, konden door de verruiming met het coronaluik al vroeg in de crisis gebruik maken van de liquiditeitssteun.

Het totaal aantal toegekende garanties per week was in de maanden maart, april, mei 2020 het hoogst. Zie onderstaande grafiek. Daarna namen de toegekende garanties sterk af. Vanaf de zomer van 2020 konden ondernemers ook aanspraak maken op andere ondersteuning, zoals het uitstel van belastingbetaling, de TVL en de NOW. Mogelijk waren deze (subsidie)regelingen aantrekkelijkere alternatieven dan de leningen voor ondernemers.

In aantallen is de BMKB-C het vaakst gebruikt. De GO-C het minst, maar vanwege de grote omvang per garantie is het totale garantiebedrag van deze regeling wel hoger dan bij de andere garantieregelingen. Overigens verschilde de looptijd van de regelingen enigszins. De BMKB-C en de BL-C waren aan te vragen vanaf 21 maart 2020 tot en met het tweede kwartaal 2022. De GO-C was aan te vragen tussen 29 april 2020 en 15 juni 2022. De KKC was aan te vragen vanaf 29 mei 2020 tot eind 2021.

Aantal bedrijven met een toegekende BMKB-C, GO-C, KKC en/of BL, per maand

Aantal bedrijven met een toegekende BMKB-C, GO-C, KKC en/of BL, per maand
BMKBCGOCKKCBLC
maart 202085,000,000,000,00
april 20201570,000,000,0035,00
mei 20201325,0025,000,0060,00
juni 2020510,0020,00430,0055,00
juli 2020255,0010,00320,0020,00
augustus 202080,0010,00165,0015,00
september 202045,000,00160,0010,00
oktober 202035,005,00140,000,00
november 202030,005,00115,000,00
december 202035,000,00110,005,00
januari 202130,000,00125,005,00
februari 202245,000,00120,005,00
maart 202135,005,0090,000,00
april 202110,000,0050,000,00
mei 202120,000,0055,000,00
juni 202115,000,0045,000,00
juli 202110,000,005,000,00
augustus 202110,000,0010,000,00
september 20215,000,0015,000,00
oktober 20215,000,005,000,00
november 20210,000,005,000,00
december 202110,000,0010,000,00
januari 20220,000,000,000,00
februari 20220,000,000,000,00
maart 20220,000,000,000,00
april 20220,000,005,000,00
mei 20220,000,005,000,00
juni 20220,000,000,000,00
Bron: CBS, 11e rapportage monitoring steunmaatregelen (14 oktober 2022) Brontabel als csv (1.005 bytes)

Doelgroepen garantieregelingen

De verschillende garantieregelingen bedienen deels verschillende doelgroepen, maar er zijn ook overeenkomsten. Dit is terug te zien in de bedrijfskenmerken van de gebruikers. De onderstaande (gerelateerde) grafiek geeft de verdeling naar leeftijd en grootteklassen van de gebruikers van de BMKB-C, GO-C, KKC en BL-C. De verschillen in grootteklassen zijn groot. De KKC is er vooral voor de kleine bedrijven, terwijl de GO-C benut werd door de grotere bedrijven. Bij de leeftijd zijn er minder verschillen tussen de garantieregelingen. Het betref vooral oudere bedrijven. Wel zitten onder de gebruikers van BMKB-C en KKC relatief iets meer bedrijven jonger dan drie jaar.

Bedrijven die gebruik maakten van garantieregelingen naar grootteklasse (% van totaal)

Bedrijven die gebruik maakten van garantieregelingen naar grootteklasse (% van totaal) Totaal economische eenheden: BMKB-C:  4000, GO-C: 70, BL-C: 210 en KKC: 1940
meer dan 250 wp50 tot 249 wp10 tot 49 wp2 tot 9 wp1 wp
BMKB C0,30%5%34,90%48,30%11,60%
GO C35,70%50%7,10%7,10%7,10%
BL C0%4,80%35,70%45,20%11,90%
KKC0%0%5,40%49%45,40%
Bron: CBS, 11e rapportage monitoring steunmaatregelen (14 oktober 2022) Brontabel als csv (198 bytes)
Bedrijven die gebruik maakten van garantieregelingen naar bedrijfsleeftijd (% van totaal) Totaal economische eenheden: BMKB-C:  4000, GO-C: 70, BL-C: 210 en KKC: 1940
7 jaar en ouder3 tot 7 jaar0 tot 3 jaar
BMKB C69,30%19,10%11,60%
GO C92,90%7,10%0%
BL C90,50%7,10%2,40%
KKC54,40%27,80%17,50%
Bron: CBS, 11e rapportage monitoring steunmaatregelen (14 oktober 2022) Brontabel als csv (146 bytes)

Leningen

Gebruik leningen

Kleine en middelgrote bedrijven, startende bedrijven, startups en scale-ups konden tijdens coronacrisis extra krediet krijgen of onder betere voorwaarden geld lenen. Hierdoor konden deze bedrijven hun liquiditeitspositie verbeteren. Het gaat hierbij om de overbruggingskredieten die Qredits verstrekte, het uitstel van aflossing (met rentekorting) die Qredits aan ondernemers aanbood en de COL. De COL bood kredieten aan tussen de 50 duizend euro en 2 miljoen euro.

Via Qredits hebben bijna 3 duizend bedrijven uitstel van aflossing gekregen. Op 30 juni 2022 stond voor 63 miljoen euro krediet uit. Van het overbruggingskrediet van Qredits hebben ruim 2 duizend bedrijven gebruik gemaakt. Op 30 juni 2022 stond nog voor 33 miljoen euro coronaoverbruggingskrediet uit. Van de COL hebben 870 bedrijven gebruik gemaakt en het totaal gecommitteerde leningsbedrag van de COL is 289 miljoen euro.

In het begin van de crisisperiode werd het vaakst gebruik gemaakt van de COL en uitstel van aflossing via Qredits. Vanaf het najaar van 2020 werd nog slechts een beperkt aantal Corona Overbruggingsleningen en uitstel van aflossing toegekend. Het gebruik van het overbruggingskrediet van Qredits laat geen afname zien in aantallen. Van mei 2020 tot en met juni 2022 varieerde het aantal toegekende aanvragen tussen de 10 en 45 bedrijven per week. Overigens was vanaf 18 maart 2020 uitstel van aflossing mogelijk en vanaf 23 juli 2020 konden kredieten worden aangevraagd. Beide onderdelen waren open tot en met het tweede kwartaal van 2022. De COL liep tot 1 juli 2021.

Aantal bedrijven met COL, een Qredits krediet en uitstel van aflossing bij Qredits per maand

Aantal bedrijven met COL, een Qredits krediet en uitstel van aflossing bij Qredits per maand
Qredits uitstel van aflossingQredits corona overbruggingskredietCOL krediet
maart 2020190500
april 202010300335
mei 202018575370
juni 20203511590
juli 20202513525
augustus 2020156025
september 20203511040
oktober 2020451450
november 202051500
december 202051350
januari 202109040
februari 202101705
maart 2021015015
april 20210855
mei 202109515
juni 20210800
juli 20210750
augustus 20210750
september 20210850
oktober 20210750
november 20210850
december 202101050
januari 202201000
februari 20220700
maart 20220850
april 20220500
mei 20220600
juni 20220900
Bron: CBS, 11e rapportage monitoring steunmaatregelen (14 oktober 2022) Brontabel als csv (673 bytes)

Gebruikers leningen naar grootteklasse en bedrijfsleeftijd

Qredits richt zich op een specifieke doelgroep: kleine en jonge bedrijven (starters). Zie onderstaande grafiek. Ongeveer 69 procent van het aantal bedrijven met uitstel van aflossing heeft één werkzame persoon. Dit geldt voor 70 procent van de bedrijven met een coronaoverbruggingskrediet. Het waren daarnaast hoofdzakelijk jonge bedrijven die een beroep op Qredits deden tijdens de crisisperiode. Van de bedrijven die uitstel van aflossing hebben gehad, had 45 procent een leeftijd tot drie jaar. Ook onder bedrijven met een overbruggingskrediet was dit de grootste groep (37 procent). Bij Qredits zijn de gebruikers voornamelijk afkomstig uit de handel en de horeca. Dit zijn de sectoren die economisch gezien het hardst geraakt zijn door de diverse lockdowns.

De COL bereikte voornamelijk jonge bedrijven: 44 procent van de bedrijven met een COL-krediet heeft een bedrijfsleeftijd tot drie jaar. Het grootste deel (46 procent) van de COL-gebruikers heeft twee tot tien werkzame personen. De COL-gebruikers zijn voornamelijk actief in de informatie & communicatie en de specialistisch zakelijke dienstverlening. Hieronder vallen bijvoorbeeld bedrijven in de sector softwareontwikkeling en dienstverlening op het gebied van IT. Dit kan verklaard worden uit de achtergrond van de doelgroep van de regeling. Techleap en de ROM’s hebben een rapport gemaakt over de gebruikers van de COL. Daarin wordt onder andere gemeld dat meer dan de helft van de aanvragen gedaan werd door startups.

Bedrijven die gebruik maakten van leningen naar grootteklasse (% van totaal)

Bedrijven die gebruik maakten van leningen naar grootteklasse (% van totaal) Totaal economische eenheden: Qredits uitstel van aflossing: 2995, Qredits corona overbruggingskrediet: 2065, COL: 870
50 tot 249 wp10 tot 49 wp2 tot 9 wp1 wp
Qredits uitstel van aflossing0,00%1,20%30,10%68,80%
Qredits corona overbruggingskrediet0,00%1,20%29,10%70,00%
COL1,70%26,40%46,00%25,30%
Bron: CBS, 11e rapportage monitoring steunmaatregelen (14 oktober 2022) Brontabel als csv (197 bytes)
Bedrijven die gebruik maakten van leningen naar bedrijfsleeftijd (% van totaal) Totaal economische eenheden: Qredits uitstel van aflossing: 2995, Qredits corona overbruggingskrediet: 2065, COL: 870
7 jaar en ouder3 tot 7 jaar0 tot 3 jaar
Qredits uitstel van aflossing26,20%28,50%45,20%
Qredits corona overbruggingskrediet34,40%28,60%37,00%
COL21,30%35,10%43,70%
Bron: CBS, 11e rapportage monitoring steunmaatregelen (14 oktober 2022) Brontabel als csv (180 bytes)