Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gaf financiële ondersteuning aan ondernemers met omzetverlies door de coronamaatregelen. De regeling liep van juni 2020 tot en met het eerste kwartaal van 2022.

In het kort

  • Zeven openstellingen tussen 2020 en 2022.
  • Meeste steun verleend aan horeca, handel en cultuursector.

Hoe werkt het?

Mkb-sectoren die het hardst geraakt werden door de coronacrisis en de effecten van de overheidsmaatregelen, konden een financiële tegemoetkoming krijgen voor hun vaste lasten.

Het omzetverlies dat een onderneming moet hebben om toegang tot de regeling te krijgen varieerde van 20 tot 30 procent tijdens de verschillende TVL-regelingen.

De TVL heeft zeven openstellingen gehad sinds juni 2020 tot en met het eerste kwartaal van 2022.

Om welke bedragen gaat het?

De hoogte van de tegemoetkoming werd berekend met behulp van het subsidiepercentage, het totale omzetverlies en een percentage vaste lasten voor de sector waarin het bedrijf actief is (afgeleid van gegevens van het CBS).

Wie profiteren ervan?

Er is extra steun verleend via de TVL aan onder andere startende ondernemingen, grote ondernemingen en land- en tuinbouwbedrijven. Horecabedrijven ontvingen het hoogste bedrag aan vastelastensteun (2,7 miljard euro). Daarop volgden de handel- en de cultuursector met respectievelijk 1,6 en 1,2 miljard euro.

Wat heeft het opgeleverd?

Klik hier voor meer informatie over de resultaten van de regeling.