Structuur Bedrijvenbeleid in beeld

Bedrijvenbeleid in beeld is een website met cijfermatige informatie over het bedrijvenbeleid. De informatie wordt op verschillende manieren gepresenteerd.

  • Onder Bedrijvenbeleid vindt u uitleg over het bedrijvenbeleid en de topsectoren.
  • Onder Thema's staan de 'bouwstenen' van het bedrijvenbeleid zoals ICT, duurzame groei, vaardigheden en MKB.
  • Onder Beleidsinstrumenten vindt u informatie per beleidsinstrument.
  • Onder Beleidsevaluatie vindt u informatie over de beleidsevaluatiepraktijk van het ministerie van Economische Zaken.