Beleidsdoorlichting artikelen 2 en 3 van de EZK-begroting

Deze notitie geeft de feiten en cijfers over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de financiële interventies van het bedrijvenbeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zoals opgenomen in de artikelen 2 (“Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei”) en 3 (“Toekomstfonds”) van de EZK-begroting.