Het langetermijneffect van innovatievouchers voor mkb-bedrijven op bedrijfsresultaten

In 2004 en 2005 zijn door het toenmalige ministerie van Economische Zaken innovatievouchers uitgegeven aan mkb’ers om de samenwerking en kennisuitwisseling tussen bedrijven en kennisinstituten op het gebied van innovatie te bevorderen. Het achterliggende idee was dat met meer kennisuitwisseling meer nieuwe producten, diensten en/of processen ontwikkeld kunnen worden. Deze innovatie kan weer leiden tot een verhoging van omzet en productiviteit, wat uiteindelijk leidt tot meer welvaart. Omdat de belangstelling voor het instrument in 2004 en 2005 alle verwachtingen overtrof en op één dag het aantal aanvragen het aantal beschikbare vouchers oversteeg, zijn de innovatievouchers toegekend via lotingen tussen geïnteresseerde bedrijven.

In dit onderzoek zijn de korte, middellange en lange termijneffecten bestudeerd van innovatievouchers op R&D, werkgelegenheid, omzet en productiviteit van zowel ingelote als uitgelote bedrijven.

Uit de resultaten kunnen we, met de nodige voorzichtigheid rondom uittredende bedrijven, concluderen dat innovatievouchers lijken te leiden tot vaker deelnemen aan WBSO, meer R&D en werkgelegenheid, mogelijk meer omzet, maar geen meetbaar statistisch significant effect hebben op productiviteit. De gevonden positieve effecten manifesteren zich meestal al ontstaan vooral op de korte termijn en deze effecten blijven dan structureel onveranderd op middellange en lange termijn.