Gecombineerd gebruik financieringsinstrumenten

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zet verschillende instrumenten in om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van bedrijfsfinanciering voor het mkb mogelijk te maken. Deze instrumenten beogen diverse knelpunten in de zoektocht naar financiering weg te nemen in verschillende fasen van de levenscyclus van ondernemingen.

In dit onderzoek wordt nagegaan in welke mate de instrumenten door ondernemingen gecombineerd gebruikt worden en in welke volgorde. Ook is het profiel van bedrijven die van één, of juist van meerdere financieringsinstrumenten gebruik maken, vergeleken in termen van grootteklasse, leeftijd en sector.