MKB ontrafeld

Meer dan 99 procent van alle bedrijven in Nederland behoort tot het MKB. Hét MKB bestaat daarom niet, maar is een groep van uiteenlopende soorten bedrijven. Van de kapper om de hoek tot een hoogtechnologisch internationaal opererend bedrijf. Onderzocht is of een bepaalde typologie meerwaarde biedt om de verschillen binnen het MKB in kaart te brengen.