Starten om niet te stoppen met groeien: wat startups en scale-ups onderscheidend maakt

Iedereen heeft een beeld bij wat een startup is, maar wat is een startup nu echt? In het beleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) spreken we van jonge, innovatieve en technologie-gedreven bedrijven, die op zoek zijn naar een schaalbaar en herhaalbaar bedrijfsmodel en (internationale) groeiambities hebben.

In dit rapport onderzoeken we of startups ook echt zo onderscheidend zijn ten opzichte van “gewone” (al dan niet innovatieve) starters. We laten zien wat hun bedrijfsdemografische kenmerken zijn: bedrijfstak, grootteklasse, leeftijd en hun overlevingskansen. En we kijken of zij beter presteren op het terrein van omzet, productiviteit en innovativiteit en de groei in daarvan. We maken daarbij gebruik van een dataset met Nederlandse startups, scale-ups en grown-ups die beschikbaar is gesteld door Techleap en richten ons op de periode 2015 tot en met 2021. Dit onderzoek heeft ook geleid tot een artikel in ESB: Startups groeien harder dan andere starters.

De belangrijkste bevindingen zijn:

  • De omzet van startups groeit harder. De jaar-op-jaar omzetgroei van startups en scale-ups is consequent en (veelal) statistisch significant hoger dan van andere startende bedrijven, ook als die aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O) doen. Het niveau van de omzet van startups is niet altijd hoger. Het is namelijk hoger dan dat van reguliere bedrijfsoprichtingen maar juist weer lager dan dat van jonge S&O-bedrijven. Ze zitten qua omzetniveau tussen die twee groepen in.
  • De arbeidsproductiviteit van startups groeit sneller, maar vanaf lagere niveaus. De snellere omzetgroei wordt vanuit allocatief oogpunt op het eerste oog dus inefficiënt gerealiseerd. Daar tegenover staat dat de groei van de arbeidsproductiviteit hoger is bij startups en scale-ups. Zij beginnen dus misschien met een relatief inefficiënte bedrijfsvoering om op die manier zo snel mogelijk een substantieel deel van de markt te veroveren, maar weten de daarvoor benodigde omzetgroei toch op een efficiënte manier te realiseren.
  • Startups zijn innovatiever dan andere bedrijfsoprichtingen. De S&O-inspanning van startups ligt ongeveer 80 procent hoger. Dit kan een belangrijke drijfveer zijn van hogere groei in productiviteit. S&O en technologische ontwikkeling zijn immers een stuwende kracht achter efficiëntie en daarmee productiviteit.
  • Startups en scale-ups zijn actief in andere sectoren. Ze zijn veel vaker actief in de bedrijfstak informatie en technologie en juist minder vaak in de bouwnijverheid en logistiek. Dat is logisch: in die laatste twee bedrijfstakken is het aandeel innovatieve bedrijven veel lager dan in de ICT en innovativiteit is juist een basiskenmerk van startups en scale-ups.

Meer weten?

Onder 'Downloads' vindt u het onderzoek naar de onderscheidende kenmerken en prestaties van startups.