Samen werken aan innovatie: TNO-projecten

De Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) is één van de vijf toegepast onderzoek organisaties (TO2) en heeft als ambitie om impactvolle innovaties te creëren voor duurzaam welzijn en welvaart van de samenleving. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen van de diensten van TNO gebruikmaken via betaald contractonderzoek voor product- of innovatieontwikkeling, of door samen te werken in publiek-private samenwerkingen (PPS), met of zonder financiële bijdrage.

In dit rapport maken we inzichtelijk wat voor bedrijven gebruik maken van de diensten van TNO. We laten zien wat hun bedrijfsdemografische kenmerken zijn: bedrijfstak, grootteklasse en leeftijd. En we kijken hoe zij presteren op het terrein van omzet, productiviteit en innovativiteit. We richten ons daarbij volledig op bedrijven die in de periode van 2018 tot en met 2022 een financiële (onderzoeks)relatie met TNO hebben. Dat kan zowel in de vorm van contractonderzoek als in een PPS.

De belangrijkste bevindingen zijn:

  • In vergelijking tot het totale bedrijfsleven, zijn het relatief vaak grote, oudere en industriële bedrijven die een financiële relatie hebben met TNO. Voor een groot deel past dit beeld bij het onderzoekslandschap van Nederland: grotere bedrijven en bedrijven actief in de nijverheid doen zelf nu eenmaal ook meer aan R&D en het is dus logisch dat zij hun weg beter weten te vinden naar TNO.
  • Bedrijven die financiële relaties met TNO hebben, presteren bovengemiddeld: ze hebben hogere omzetten en zijn productiever. De omzetniveaus van bedrijven die een financiële relatie hebben met TNO zijn in doorsnee drie tot vier keer zo hoog als gebruikelijk in het bedrijfsleven en zij zijn zes tot negen keer zo productief. Dit hangt samen met de grootteklasse en leeftijd van die bedrijven.
  • De bedrijven waar TNO onderzoek voor en/of mee samen doet, zijn duidelijk vernieuwender. In het bredere bedrijfsleven (exclusief zzp’ers) maakt vier procent gebruik van de WBSO, een fiscale stimuleringsmaatregel om S&O-inspanningen te bevorderen. Onder bedrijven met financiële relaties met TNO is dat ongeveer de helft. Zij hebben bovendien ook veel vaker meerdere patenten.
  • Startups komen weinig voor in de financiële relaties van TNO, maar wel relatief vaker dan in het gehele bedrijfsleven. Het gaat om 2 tot 3 procent van al die bedrijven. Relatief gezien komen startups daarmee vijf tot ruim zeven keer zo vaak voor in de financiële relaties van TNO dan in het bredere bedrijfsleven.

Meer weten?

Onder 'Downloads' vindt u de notitie over de samenhang tussen de zoektocht naar financiering en het gebruik van de coronasteunmaatregelen.