De invloed van bedrijfsleeftijd op instrumentgebruik

Maken jonge (startende) bedrijven net zo vaak gebruik als oudere bedrijven van het innovatie- en financieringsinstrumenten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)? Deze vraag staat centraal in dit onderzoek. Er zijn vijf specifieke regelingen bekeken in de periode 2015 en 2019: Borgstelling MKB Kredieten (BMKB), Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT), Privaat-Publieke Samenwerkingen-toeslag Onderzoek en Innovatie (PPS-toeslag), Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en Horizon 2020. Gegevens van deze regelingen, verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), zijn gecombineerd met informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Uitkomsten

Wat blijkt: oudere bedrijven maken relatief vaker gebruik van de onderzochte instrumenten. Meer dan de helft van de deelnemers van PPS-toeslag, WBSO en Horizon 2020 is zelfs tien jaar of ouder. Alleen binnen de BMKB en MIT zijn er relatief veel jonge ondernemingen; meer dan 40% is jonger dan vijf jaar. De vraag is echter of oudere bedrijven meer gebruikmaken van deze regelingen vanwege hun leeftijd, of dat andere bedrijfskenmerken meespelen.

Uit aanvullende regressieanalyses blijkt dan dat ondernemingen jonger dan tien jaar niet minder gebruikmaken van deze regelingen, als we rekening houden met andere bedrijfskenmerken. Sterker nog, ze maken zelfs vaker gebruik van de regelingen BMKB, WBSO en MIT. De bedrijfsleeftijd is dus geen doorslaggevende factor. Het gebruik van het instrumentarium hangt dan ook samen met de omvang van deze oudere bedrijven. Mogelijk spelen de beschikbare middelen en schaalvoordelen van grotere bedrijven hier een rol.

Meer weten? Onder 'Downloads' vindt u de notitie over het gebruik van innovatie- en financieringsinstrumenten door jonge bedrijven voor de periode 2015-2019.