Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC)

De Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC) was een compensatieregeling voor evenementen in 2021. Wanneer een evenement werd verboden, kon de organisator een deel van het financiële risico afdekken voor betaling van al gemaakte kosten.

In het kort

  • De regeling gold voor evenementen die door de Rijksoverheid werd verboden vanwege de coronacrisis.
  • Het ging om evenementen die zouden plaatsvinden tussen 10 juli 2021 en 31 december 2021.

Hoe werkt het?

Wanneer de Rijksoverheid een evenement verbood vanwege de coronacrisis, kon de organisator compensatie aanvragen voor (een deel) van reeds gemaakte kosten. Bijvoorbeeld de betalingen aan leveranciers en onderaannemers voor artiesten, beveiliging, technische voorzieningen of opbouw van tribunes.

Organisatoren konden dit financiële risico van annulering niet meer zelf dragen, omdat verzekeraars de annuleringsverzekering met pandemierisico uit de polissen hadden geschrapt.

De regeling was aan te vragen vanaf juli 2021, voor evenementen die plaatsvonden tussen 10 juli 2021 en 31 december 2021.

Er golden voorwaarden voor de subsidie:

  • Het evenement moest een evenementenvergunning hebben die was afgegeven door de gemeente, of een verklaring dat de gemeente een vergunning zou hebben afgegeven.
  • Het evenement moest in Nederland plaatsvinden en één keer eerder hebben plaatsgevonden.
  • Gratis evenementen waren uitgesloten van de regeling.

Om welke bedragen gaat het?

In totaal is 288.316.618 euro uitgekeerd.

Wie profiteren ervan?

Een breed scala aan evenementen profiteerde van deze regeling: zowel sport-, als muziekevenementen, binnen- en buitenevenementen en zowel geplaceerd als ongeplaceerd. Bezoekersaantallen van deze evenementen varieerden van 100 tot tienduizenden. In totaal is er voor 536 evenementen compensatie uitgekeerd.

Wat heeft het opgeleverd?

Een bijdrage vanuit TRSEC aan evenementenorganisatoren heeft ervoor gezorgd dat:

  • Zij niet hoefden in te teren op hun reserves;
  • Zij door bleven gaan met organiseren van evenementen;
  • Zij de mogelijkheid hadden hun betalingsverplichtingen aan toeleveranciers na te komen.

In het najaar van 2023 zal de TRSEC worden geëvalueerd.