MKB!dee

MKB!dee was een subsidie om de leercultuur bij mkb-bedrijven te versterken en het investeren in scholing en ontwikkeling te stimuleren.

In het kort

 • MKB!dee was een subsidie voor mkb-ondernemers die de leercultuur in hun onderneming(en) willen versterken.
 • In 2021 was zeventien miljoen euro beschikbaar. Dit was tevens de laatste tenderronde.
 • De subsidie is verleend aan mkb-ondernemers met goede initiatieven voor versterking van hun leercultuur.
 • Er is subsidie verleend aan 108 projecten. Medio 2024 zijn naar verwachting alle projecten afgerond.

Hoe werkt het?

 • Leercultuur is een cultuur waarin leren tijdens het werk en het op peil houden van kennis en ervaring vanzelfsprekend is.
 • MKB!dee, (officieel: de subsidiemodule Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal) ondersteunde mkb-ondernemers bij projecten om de leercultuur in hun onderneming te versterken en belemmeringen die de leercultuur in de weg stonden weg te nemen.
 • MKB!dee had de vorm van tenders die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland werden uitgeschreven. Aanvragen konden worden ingediend door samenwerkende mkb-bedrijven en zelfstandige mkb-bedrijven (solo-projecten).
 • De laatste ronde van MKB!dee was in 2021.
 • Projecten duren maximaal twee jaar met nog een mogelijkheid tot verlenging. De laatste projecten zullen naar verwachting medio 2024 zijn afgerond.
 • De toegekende plannen worden via een website breed gedeeld, zodat andere bedrijven hiervan kunnen leren: www.mkbideenetwerk.nl.
 • Na afronding van de projecten wordt bezien welke interventies wel en niet bijdragen aan de leercultuur. Dit kan helpen bij de vormgeving van nieuw beleid.

Klik hier voor een complete uitleg over de regeling.

Om welke bedragen gaat het?

In 2021 was zeventien miljoen euro beschikbaar voor goede projectaanvragen. Dit bedrag is volledig uitgegeven.

In 2021 waren er twee tenderronden (april en december) waarin aan 108 projecten subsidie is verleend.

Wie profiteren ervan?

Mkb-ondernemers die de leercultuur in hun ondernemingen willen versterken met goede, eigen ideeën, maar daarbij tegen belemmeringen aanlopen. Een project maakte meer kans op subsidie als de projectresultaten een grotere bijdrage leverden aan:

 • Meer en beter inzetbaar personeel in technische en ICT-sectoren;
 • Menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
 • Menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie;
 • Het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming.

Voorbeelden van belemmeringen die mkb-ondernemers ervaren bij het versterken van de leercultuur:

 • Te weinig tijd of capaciteit voor scholing;
 • Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
 • Investeringsonzekerheid: 'wat levert scholen van personeel me op?'
 • Hoge werkdruk door personeelstekort
 • Kennis over methodes of goed te gebruiken HR-tools ontbreekt
 • De gewenste scholing bestaat nog niet of is niet goed te vinden

Wat heeft het opgeleverd?

MKB!dee - tenderronde 1

MKB!dee - tenderronde 1
MKB!deeSZW-budget € 2,7 mlnEZK-budget € 7,3 mlnTotaalbudget € 10 mln
Totaal aangevraagde projecten237
Totaal aantal toegekende projecten184563
Totaalbedrag toegekend aan projecten€ 2.785.603€ 7.158.099€ 9.943.702
Totaalbedrag projectkosten€ 2.978.418€ 7.891.234€ 10.869.652
Aantal solo-projecten61521
Aantal projecten in samenwerkingsverband123042
Aantal deelnemende mkb-bedrijven58117175
Aantal deelnemende onderwijsinstellingen202
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (487 bytes)

MKB!dee - tenderronde 2

MKB!dee - tenderronde 2
MKB!deeSZW-budget €1,5 mlnEZK-budget €5,5 mlnTotaalbudget €7 mln
Totaal aantal aangevraagde projecten155
Totaal aantal toegekende projecten93645
Totaalbedrag toegekend aan projecten€ 1.423.178€ 5.526.338€ 6.949.516
Totaalbedrag projectkosten€ 1.504.620€ 5.695.736€ 7.200.356
Aantal solo-projecten51621
Aantal projecten in samenwerkingsverband42024
Aantal deelnemende mkb-bedrijven1783100
Aantal deelnemende onderwijsinstellingen022
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (489 bytes)