MKB-deals

Via MKB-deals worden schriftelijke afspraken (in de vorm van convenanten) gemaakt over wat provincies of gemeenten en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaan doen om het brede mkb te versterken.

In het kort

  • Twee rondes in 2019 en 2020.
  • In totaal 22 MKB-deals ontvingen een bijdrage.

Hoe werkt het?

In 2019 is het programma MKB-deals gestart, waarin het ministerie van EZK kennisdeling ondersteunt over sterke regionale projecten en initiatieven, gericht op het brede mkb, en deze versterkt. Naast de beleidsmatige inzet vanuit EZK wordt een specifieke uitkering beschikbaar gesteld.

Om de ondersteuning van het mkb in het hele land verder te versterken, is een ‘Kennisnetwerk regionale economie’ gestart. Dit netwerk ontplooit activiteiten om ervaringen en ‘best practices’ uit te wisselen. Het netwerk is gestart door Platform31, samen met MKB Nederland, de Kamer van Koophandel, VNG, G40 en IPO. Het kwam tot stand met een bijdrage van EZK. Inmiddels zijn er zo’n 500 stakeholders op aangesloten.

Zie ook
MKB-Deals (rvo.nl)

Om welke bedragen gaat het?

  • In de zomer van 2020 zijn negen MKB-deals afgesloten. Deze ontvingen een EZK-bijdrage van 2,8 miljoen euro. 
  • In een tweede ronde in het najaar van 2020 werden dertien MKB-deals afgesloten. Deze ontvingen een bijdrage van 4,7 miljoen euro.

Wie profiteren ervan?

Het brede midden- en kleinbedrijf (mkb).

Wat heeft het opgeleverd?

Eind 2019 zijn de eerste negen MKB-deals geselecteerd; in de zomer van 2020 zijn de convenanten afgesloten.

In het najaar van 2020 is de tweede ronde geweest. Hierbij zijn dertien nieuwe MKB-deals met de regio afgesloten.

Vanaf 2021 wordt gewerkt aan de monitoring van de MKB-deals.