Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Met de Fiscale oudedagsreserve (FOR) wil de overheid voor ondernemers de mogelijkheid creëren om een oudedagsvoorziening binnen de onderneming op te bouwen.

In het kort

  • Ondernemers kunnen een oudedagsvoorziening opbouwen.
  • FOR kan worden omgezet in een lijfrente.

Hoe werkt het?

Ondernemers die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen met de FOR een deel van de winst opzijzetten voor hun oudedagsvoorziening. Bij staking van de onderneming kan deze FOR belastingvrij worden omgezet in een lijfrente. Op deze wijze zijn er meer liquide middelen beschikbaar om te ondernemen.

Klik hier voor een complete uitleg over de regeling.

Om welke bedragen gaat het?

In 2022 bedroegen de geschatte belastinguitgaven aan de Fiscale oudedagsreserve 108 miljoen euro. In 2023 groeit dat bedrag naar 112 miljoen euro. De geschatte belastinguitgaven hebben een stijgende trend over de periode 2016 tot en met 2023.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2016-2023 (€ mln)

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2016-2023 (€ mln) Fiscale oudedagsreserve
FOR aftrekFOR belaste afneming
2016168-101
2017189-108
2018190-109
2019197-114
2020204-104
2021211-105
2022222-117
202322-124
20240-125
Bron: Miljoenennota 2024 Brontabel als csv (166 bytes)

Wie profiteren ervan?

Ondernemers die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. De regeling wordt vooral gebruikt door zelfstandigen.

Wat heeft het opgeleverd?

De regeling is in 2017 geëvalueerd. De evaluatie stelt de FOR ook bij kan dragen aan een inclusieve samenleving, omdat het ook zelfstandigen stimuleert een pensioen op te bouwen. De evaluatie was niet in staat de doelmatigheid te onderzoeken.

Klik hier voor meer inzichten uit de evaluatie van de FOR.