Digital Trust Center

Digitalisering van de economie biedt nieuwe kansen, maar kent ook risico’s zoals datadiefstal of ransomware. Het Digital Trust Center (DTC) waarschuwt bedrijven bij ernstige beveiligingslekken of kwetsbaarheden in bedrijfssoftware.

In het kort

 • Ruim 40 duizend keer bedrijven proactief gewaarschuwd voor een ernstige bedrijfsspecifieke digitale dreiging of kwetsbaarheid. 
 • Ruim 250 duizend websitebezoeken per jaar en ruim elfduizend volgers op de socialmediakanalen.
 • Negen interactieve tools om de cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemers te verhogen. In 2022 werden deze tools ruim 8.500 keer gebruikt.
 • Ruim tweeduizend cybersecurityprofessionals van bedrijven en IT-dienstverleners.
 • In totaal 56 samenwerkingsverbanden.
 • Aan 31 projecten subsidie verleend.

Peildatum: 8 augustus 2023

Hoe werkt het?

Bewustwording digitale veiligheid

Het Digital Trust Center waarschuwt bedrijven wanneer beveiligingslekken of kwetsbaarheden in bedrijfssoftware een grote bedreiging vormen voor ondernemend Nederland.

Het DTC geeft twee soorten waarschuwingen:

 • Cyberalerts via de online kanalen van het DTC over algemene ernstige kwetsbaarheden in veelgebruikte bedrijfssoftware of ICT-systemen. 
 • Bedrijfsspecifieke dreigingsinformatie wanneer bij de overheid informatie bekend is over een ernstige cyberdreiging die te herleiden is naar een individueel bedrijf. 

Op de website www.digitaltrustcenter.nl,  socialmediakanalen en DTC Community deelt het DTC relevante content en adviezen over digitaal veilig ondernemen voor bedrijven, samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties.

Ook biedt het DTC een aantal online tools, waarmee ondernemers kunnen zien aan hoe zij scoren op risicoklasse en cyberweerbaarheid.

Voorbeelden zijn: de Basisscan Cyberweerbaarheid en 
CyberVeilig Check voor zzp en mkb, waarmee ondernemers binnen vijf minuten een eigen actielijst en praktische instructies en tips kunnen downloaden waarmee ze de basis voor digitale veiligheid van hun bedrijf kunnen leggen of verhogen. 

Samen beter en veiliger

Om de digitale veiligheid van ondernemend Nederland te verbeteren werkt het DTC actief samen met ondernemers, IT-verantwoordelijken en cybersecurityprofessionals. 

Het DTC stimuleert een landelijk dekkend netwerk van 56 samenwerkingsverbanden. Hierin werken ondernemers samen met andere organisaties om de cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio's te vergroten en de risico's in de keten te verkleinen. In bepaalde gevallen ondersteunt het DTC deze netwerken door middel van een subsidie.

In aanloop naar 1 januari 2026 zullen het DTC, het Computer Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners (CSIRT-DSP) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gefaseerd samengaan met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op die manier vormen zij één centrale, zichtbare en effectieve nationale cybersecurityorganisatie.

Zie ook

Een herkenbaar overheidsloket voor cybersecurityadvies

Om welke bedragen gaat het?

Het Digital Trust Center verstrekt in bepaalde gevallen subsidie aan organisaties van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. Dit kunnen duurzame samenwerkingen zijn in de keten, regio, sector of branche.
 
Hiervoor was van  2018 tot 2022 jaarlijks een subsidie beschikbaar gesteld van één miljoen euro. In 2023 is dit 800 duizend euro.
De maximale ondersteuning is 200 duizend euro per project.

Het DTC heeft tot nu toe aan 31 samenwerkingsverbanden subsidie verleend.

Wie profiteren ervan?

Het DTC is er voor alle bedrijven, van zzp’er tot grootbedrijf, samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties.

De samenwerkingsverbanden voor cyberweerbaarheid richten zich vooral op bedrijven in niet-vitale sectoren. Er zijn samenwerkingsverbanden op regionaal, sector-en brancheniveau.

Zie ook

Overzicht van samenwerkingsverbanden

Wat heeft het opgeleverd?

 • Ruim 95 algemene dreigingsberichten gedeeld via de verschillende DTC-kanalen.
 • Ruim 40 duizend keer bedrijven proactief gewaarschuwd voor een ernstige bedrijfsspecifieke digitale dreiging of kwetsbaarheid. 
 • Negen interactieve tools ontwikkeld om de cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemers te verhogen. In 2022 werden deze tools ruim 8.500 keer gebruikt.
 • Ruim 250 duizend websitebezoeken per jaar en ruim elfduizend volgers op de socialmediakanalen.
 • Ruim tweeduizend cybersecurityprofessionals van bedrijven en IT-dienstverleners zijn lid van de DTC Community.
 • 56 samenwerkingsverbanden die de cyberweerbaarheid van ondernemers in niet-vitale branches verhogen.
 • 31 projecten waaraan subsidie is verleend via het DTC.

Peildatum: 8 augustus 2023

Zie ook
Evaluatie Digital Trust Center
DTC waarschuwde bedrijven al 35.000 keer voor cyberdreigingen
DTC viert 5e verjaardag
DTC bereikt meer ondernemers
DTC blikt terug op 2022