Balans van de evaluatieaanpak na drie jaar Theeuwes

Deze notitie schetst de resultaten en (leer)ervaringen van de evaluatiepraktijk bij het bedrijvenbeleid sinds de invoering van de "Theeuwes"-aanpak in 2012.