Cross-overs en jonge bedrijven

Bij bijna 60 procent van het TKI-onderzoek zijn bedrijven betrokken van buiten de eigen topsector of buiten de topsectoren. Dit is goed nieuws, want innoveren gebeurt vaak op het snijvlak tussen kennisgebieden en sectoren. Hier ontstaan nieuwe combinaties en toepassingen (cross-overs). Opmerkelijk daarbij is dat er meer jonge bedrijven aan die cross-overs meedoen dan oudere bedrijven.

Veel cross-overs bij TKI's

Ongeveer een kwart van alle projectdeelnames vanuit het bedrijfsleven aan TKI-onderzoeken betreft een cross-over tussen topsectoren, terwijl ongeveer een derde van de participaties in de projecten bedrijven betreffen van buiten de topsectoren komt. Tezamen is dus bijna 60 procent van het TKI-onderzoek te omschrijven als cross-over. Topsectoren hebben elk een unieke en gespecialiseerde kennisbasis, die dus vaak over de grenzen van de eigen topsector worden ingezet en daar wordt gecombineerd met de kennisspecialisaties van andere sectoren. Uit de literatuur blijkt dat dit vaak tot (radicale) innovaties leidt.

Cross-overs TKI's (op basis van deelnames), 2014 (%)
Cross-overs TKI's (op basis van deelnames), 2014 (%)
Cross-over tussen topsectoren25%
Cross-over met niet-topsectoren34%
Geen cross-over (kennisbasis eigen topsector)41%
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (178 bytes)

Vooral veel jonge bedrijven bij cross-overs betrokken

Vooral jonge bedrijven zijn bij cross-overs betrokken. Onderstaande grafiek laat zien dat 64% van de deelnames van jonge bedrijven aan TKI-projecten een cross-over betreft, terwijl 55% van de deelnames van oudere bedrijven tot cross-over wordt gerekend. Dit is goed nieuws want jonge uitdagers komen vaak eerder met ‘radicale’ innovaties dan oudere bedrijven die vaak verder voortbouwen op eerdere innovaties.

Cross-overs TKI's (op basis van leeftijd bedrijf), 2014 (%)
startende of jonge bedrijven (0 t/m 7 jaar)oude bedrijven (ouder dan 7 jaar)
Cross-overs tussen topsectoren26%23%
Cross-overs met niet-topsectoren38%31%
Geen cross-overs (kennisbasis eigen topsector)36%46%
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (218 bytes)

Meer weten?

Onder 'Downloads' vindt u een uitgebreidere analyse van de cross-overs bij de TKI's met meer detailinformatie. Detailinformatie voor iedere topsector afzonderlijk is te vinden op de CBS-website.