Omvang kredietverlening

Na de in 2012 ingezette daling is begin 2018 de afname van de totale omvang van uitstaande kredieten van Nederlandse banken aan het bedrijfsleven gestopt. De kredietverlening van banken aan het Nederlandse mkb neemt vanaf begin 2017 toe. Sinds het begin van 2015 is de vraag naar kredieten door het economisch herstel weer toegenomen. Het percentage kredietaanvragen dat gehonoreerd wordt stijgt ook verder.

Omvang kredietverlening stabiliseert

Sinds medio 2012 is er sprake van een daling van de omvang van uitstaande kredieten van Nederlandse banken aan het bedrijfsleven. Begin 2018 is deze daling gestopt en stabiliseert de omvang van de kredietverlening. Bij de kredietverlening aan het Nederlandse mkb is wel duidelijk spraken van een omslagpunt. Daar stopte de periode van krimp in het eerste kwartaal van 2017 en is er daarna sprake van enige groei (zie onder gerelateerde grafieken).  De omvang van de kredietverlening aan het mkb ligt halverwege 2018 nog wel ruim 10 procent onder dat van medio 2013. 

Kredietverlening door Nederlandse MFI's aan niet-financiële bedrijven in Nederland (excl. notional cash pooling), 2007-2018 (€ mld)
Som van zakelijke kredietverlening van Nederlandse MFI's en door MFI's naar SPV's overgehevelde zakelijke kredieten aan niet-financi�le bedrijven in Nederland (standen, exclusief notional cashpooling)
jan-07232,47
feb-07235,705
mrt-07239,589
apr-07239,325
mei-07243,856
jun-07247,58
jul-07251,225
aug-07253,286
sep-07254,023
okt-07257,815
nov-07257,455
dec-07260,418
jan-08264,238
feb-08267,6
mrt-08273,243
apr-08277,388
mei-08281,869
jun-08284,907
jul-08288,651
aug-08289,764
sep-08289,602
okt-08291,604
nov-08292,662
dec-08292,25
jan-09294,707
feb-09297,046
mrt-09296,786
apr-09298,39
mei-09300,487
jun-09301,693
jul-09301,915
aug-09300,906
sep-09301,876
okt-09303,631
nov-09303,271
dec-09299,114
jan-10302,962
feb-10304,763
mrt-10305,1
apr-10307,67
mei-10309,403
jun-10306,865
jul-10308,943
aug-10308,608
sep-10307,927
okt-10307,758
nov-10307,435
dec-10308,42
jan-11310,779
feb-11310,274
mrt-11310,531
apr-11312,548
mei-11313,179
jun-11313,741
jul-11315,815
aug-11316,345
sep-11315,848
okt-11316,692
nov-11315,404
dec-11315,891
jan-12317,696
feb-12317,985
mrt-12317,599
apr-12319,4
mei-12320,396
jun-12320,125
jul-12322,536
aug-12322,293
sep-12318,205
okt-12320,068
nov-12320,021
dec-12316,645
jan-13318,012
feb-13318,681
mrt-13317,834
apr-13318,114
mei-13317,83
jun-13317,616
jul-13317,089
aug-13316,187
sep-13311,972
okt-13312,917
nov-13313,145
dec-13308,809
jan-14308,411
feb-14307,647
mrt-14305,288
apr-14305,92
mei-14305,217
jun-14303,2
jul-14302,993
aug-14302,476
sep-14301,251
okt-14300,027
nov-14296,719
dec-14292,531
jan-15295,032
feb-15293,999
mrt-15291,804
apr-15292,547
mei-15291,538
jun-15289,279
jul-15287,5
aug-15284,208
sep-15283,094
okt-15282,881
nov-15281,44
dec-15279,887
jan-16281,923
feb-16282,047
mrt-16279,819
apr-16279,726
mei-16279,019
jun-16278,015
jul-16276,582
aug-16276,29
sep-16273,972
okt-16274,362
nov-16271,746
dec-16273,581
jan-17273,988
feb-17273,42
mrt-17273,323
apr-17273,977
mei-17271,805
jun-17269,453
jul-17268,844
aug-17268,151
sep-17268,135
okt-17267,618
nov-17266,554
dec-17265,145
jan-18266,848
feb-18267,522
mrt-18267,417
apr-18267,484
mei-18266,462
jun-18265,422
jul-18266,457
aug-18265,132
Bron: De Nederlandsche Bank Brontabel als csv (2 kB)
Kredietverlening Nederlandse grootbanken aan Nederlands midden- en kleinbedrijf, 2013-2018 kwartaal 1 (€ mld)
Kredietverlening Nederlandse grootbanken aan Nederlands midden- en kleinbedrijf (€mld)
2013-K3145
2013-K4143
2014-K1142
2014-K2140
2014-K3138
2014-K4135
2015-K1136
2015-K2135
2015-K3133
2015-K4130
2016-K1127
2016-K2126
2016-K3126
2016-K4124
2017-K1123
2017K2126
2017K3126
2017K4127
2018K1127
2018K2128
Bron: De Nederlandsche Bank Brontabel als csv (346 bytes)

Vraag naar krediet trekt aan

Op grond van gegevens van de ECB is er in Nederland sinds 2013 een opwaartse beweging waarneembaar in de vraag naar kredieten. Deze stijging hangt waarschijnlijk samen met de verder aantrekkende economie en dat het weer beter gaat met het Nederlandse bedrijfsleven. Door toenemende activiteiten hebben bedrijven weer meer behoefte aan krediet, die onder meer gebruikt worden voor investeringen in bedrijfsmiddelen. De vraag naar krediet in Nederland lijkt op dit moment sterker aan te trekken dan in de rest van de Eurozone, passend bij de sterkere economische groei in Nederland.

Netto percentages van banken die een postieve vraag naar kredieten rapporteren: Nederland en Eurozone, 2011-2018 kwartaal 3
NLEurozone
2011-K125%11%
2011-K211%20%
2011-K315%7%
2011-K4-9%-5%
2012-K1-5%-5%
2012-K2-54%-33%
2012-K3-44%-30%
2012-K4-4%-29%
2013-K1-74%-31%
2013-K2-44%-27%
2013-K3-21%-21%
2013-K4-57%-13%
2014-K1-23%-8%
2014-K2-21%3%
2014-K3-19%5%
2014-K40%6%
2015-K127%19%
2015-K2-59%0%
2015-K318%12%
2015-K446%16%
2016-K125%27%
2016-K227%17%
2016-K329%18%
2016-K429%12%
2017-K125%18%
2017-K2-20%6%
2017-K326%15%
2017-K40%15%
2018-K129%21%
2018-K228%15%
2018-K345%16%
Bron: Bank Lending Survey Brontabel als csv (551 bytes)

Minder afgewezen kredietaanvragen

Na een aantal jaren van crisis, waarin bedrijven moeilijk aan financiering kwamen, nemen de slagingspercentages van financieringsaanvragen van het Nederlands bedrijfsleven bij een bank de laatste jaren weer voorzichtig toe. De huidige afwijzingspercentages zijn weer min of meer vergelijkbaar met andere Europese landen. De voornaamste reden op dit moment voor het afwijzen van aanvragen is dat de financier het risico te hoog vindt en dat het bedrijf een te lage solvabiliteit heeft.

Belemmeringen bij een aanvraag van een lening van mkb bij een bank: percentage 'afgewezen', 2010-2017
NederlandEurozone
2010H11,60%3,10%
2010H22,20%2,90%
2011H13,70%2,40%
2011H22,60%3,70%
2012H16,20%4,20%
2012H23,60%3,10%
2013H18,10%3,50%
2013H27,30%3,20%
2014H16,80%3,70%
2014H24,00%2,50%
2015H14,40%2,70%
2015H22,50%2,30%
2016H13,30%2,10%
2016H22,80%1,90%
2017H12,50%1,30%
2017H22,20%1,30%
Bron: Survey on the access to finance of enterprises (SAFE) Brontabel als csv (341 bytes)