Bronnen van krediet

Ondernemers in Nederland maken in toenemende mate vaker gebruik van andere aanbieders van financiering dan de (huis)bank.

Stijging alternatieve financiering

Mogelijk in samenhang met striktere regels voor banken haalde in de periode 2008 tot en met 2015 een groeiend aandeel (mkb-)bedrijven hun financiering vanuit andere bronnen dan de (huis)bank. In 2008 verliep nagenoeg de gehele financiering via de (huis)bank. In de tweede helft van 2015 was dit nog maar net de helft. In toenemende mate wordt  financiering gezocht in alternatieven zoals factoring & leasing en crowdfunding.

Recentere cijfers ontbreken, maar zeer recent CPB-onderzoek bevestigt dat er een sterke groei in alternatieve financieringsvormen zoals factoring in Nederland heeft plaatsgevonden. Dit heeft mogelijk bijgedragen aan het verlichten van de financieringsmoeilijkheden van het Nederlandse MKB.

Tot slot, in opdracht van EZK werkt het CBS aan het opzetten van een nieuwe financieringsmonitor. Eind van dit jaar zullen de eerste resultaten beschikbaar zijn, waaronder recente cijfers over de omvang van alternatieve financieringsvormen.

Bron van succesvol aangetrokken externe financiering (voor het totale mkb), 2008-2015 (%)
(Huis)bankFamilie of vriendenLeveranciersAnders
200894%7%2%1%
200976%12%3%10%
2010-185%7%5%5%
2010-291%3%3%2%
2010-388%7%0%7%
201170%10%5%15%
2012-181%9%6%8%
2012-278%1%4%15%
2013-176%5%9%13%
2013-257%17%0%33%
2014-171%13%1%16%
2014-262%15%7%23%
2015-147%9%18%26%
2015-251%25%12%19%
Bron: Bedrijfsfinanciering tijdens en na de crisis (Panteia) Brontabel als csv (358 bytes)