Hoe wordt de topsectorenaanpak geëvalueerd

Hier vindt u informatie hoe EZ de evaluatie van het topsectorenbeleid wil gaan vormgeven. Daarnaast gaan we in op een  toezegging van de Minister van EZ in het AO Bedrijfslevenbeleid en innovatie van 29 oktober 2015.