Samenvatting resultaten bedrijvenbeleid 2016

Dit stuk is de samenvatting van de resultaten van het bedrijvenbeleid en is bijlage 1 bij de Rapportage Bedrijvenbeleid 2016.