2. Verduurzaming industrie: internationaal

De Nederlandse industrie behoort tot de relatief uitstootintensieve industrieën van Europa. Voor een belangrijk deel wordt dat veroorzaakt doordat Nederland enkele relatief grote uitstootintensieve subsectoren kent.

Nederlandse industrie kent relatief hoge uitstoot

De relatie tussen economie en klimaat wordt vaak uitgedrukt als ‘emissie-intensiteit’. Dit is de uitstoot van broeikasgassen van een bedrijfstak gedeeld door de toegevoegde waarde (of de productiewaarde) van die bedrijfstak. Om internationaal te vergelijken hoe de Nederlandse industrie presteert, kijken we hier naar deze emissie-intensiteit: dus de broeikasgasemissies in tonnen CO2 per euro productiewaarde of toegevoegde waarde. 

De Nederlandse industrie blijkt dan in 2015 tot de relatief uitstootintensieve industriën van Europa te behoren, zowel in termen van productiewaarde als toegevoegde waarde. Met andere woorden, de Nederlandse industrie stoot meer broeikasgassen uit per verdiende euro dan de meeste andere Europese landen als we niet corrigeren voor verschillen in wat ieder land in de industrie produceert (zie hieronder).

Broeikasgasuitstoot totaal maakindustrie (excl. afval) per kilo per € bruto toegevoegde waarde

Broeikasgasuitstoot totaal maakindustrie (excl. afval) per kilo per € bruto toegevoegde waarde Vergelijking Nederland met EU-gemiddelde en tien EU-landen met minste uitstoot
20152017
Nederland0,596330,57423
Tsjechie0,451810,39055
Frankrijk0,400210,38835
EU-280,397480,37516
Italie0,391190,34535
Finland0,406230,3437
Slovenie0,286530,25916
Duitsland0,270180,25231
Zweden0,23050,209
Denemarken0,165740,16179
Ierland0,07560,07013
Malta0,033430,03082
Bron: Eurostat Brontabel als csv (312 bytes)
CO2-uitstoot maakindustrie in kilo per € productiewaarde, 2015 EU-15 en Noorwegen en Zwitserland
CO2-uitstoot maakindustrie in kilo (per euro productiewaarde, 2015) (EU-15 en NOO, ZWI)
Griekenland0,248
Portugal0,2183
Belgie0,16567
Oostenrijk0,15614
Nederland0,14955
Luxemburg0,14948
Spanje0,14284
Finland0,13438
Noorwegen0,13236
Frankrijk0,12108
Verenigd Koninkrijk0,12007
Italie0,10558
Duitsland0,0913
Zweden0,07766
Denemarken0,06169
Ierland0,03623
Zwitserland0,02379
Bron: Eurostat Brontabel als csv (408 bytes)

Sectorstructuur bepaalt sterk relatief hogere uitstoot Nederlandse industrie

Uit een analyse van het CBS over 2016 blijkt dat de industrie in Nederland per euro toegevoegde waarde 52 procent zoveel uitstootte als het EU28-gemiddelde. Dat komt hoofdzakelijk doordat uitstootintensieve bedrijfstakken zoals de basischemie in Nederland naar verhouding een groter deel van de industriële toegevoegde waarde uitmaken. Als Nederland dezelfde sectorstructuur zou hebben als de EU gemiddeld, dan zou de Nederlandse industrie nog 20 procent uitstootintensiever zijn dan gemiddeld in de EU.

Emissie-intensiteit industrie van Nederland t.o.v. het EU-gemiddelde, 2016, in %

Emissie-intensiteit industrie van Nederland t.o.v. het EU-gemiddelde, 2016, in % Broeikasgassen in kilo CO2-equivalent per euro toegevoegde waarde
Emissie-intensiteit industrie van Nederland tov het EU-gemiddelde, 2016 (broeikasgassen in kilo CO2-eq. per euro toegevoegde waarde)
Emissie-intensiteit (ongecorrigeerd voor sectorstructuur)52
Emissie-intensiteit (gecorrigeerd voor sectorstructuur)20
Bron: CBS en Eurostat, milieurekeningen en SEEA. Bewerking CBS. Brontabel als csv (257 bytes)

Uitstootintensieve subsectoren internationaal vergeleken

Uit onderstaande figuur blijkt dat binnen de industrie vooral de basismetaal en de basischemie (in 2016) uitstootintensiever waren dan in de omringende landen (België, VK, Duitsland, EU15 plus Noorwegen en Zwitserland). Ook de afvalverwerkende bedrijven (niet behorend tot de industrie) waren in Nederland veel uitstootintensiever per euro toegevoegde waarde dan in de landen om ons heen.

CO2-uitstootintensieve subsectoren industrie en afval

CO2-uitstootintensieve subsectoren industrie en afval CO2-uitstoot in kilo per € productiewaarde
NederlandBelgieVerenigd KoninkrijkDuitslandEU 15, Noorwegen en Zwitserland
Aardolie-industrie0,465840,278840,580690,369480,433809231
Basischemie0,414980,321880,194910,191880,263016154
Bouwmaterialenindustrie0,320931,109860,600310,803630,960069375
Basismetaalindustrie0,929970,302270,679560,462510,496630625
Afvalwaterinzameling en -behandeling, Sanering en overig afvalbeheer0,866070,238480,498930,321290,709286875
Bron: Eurostat Brontabel als csv (451 bytes)