1. Verduurzaming industrie: nationaal

De Nederlandse industrie stootte in 2019 bijna 35 procent minder broeikasgas uit dan in 1990, terwijl de productie gegroeid is. Er is dus vanaf 1990 sprake van absolute ontkoppeling. De uitstoot van de Nederlandse industrie is sinds 2014 nagenoeg onveranderd.

Nederlandse industrie stoot minder broeikasgas uit

De Nederlandse industrie stoot nu 34,8 procent minder broeikasgas uit dan in 1990. In de afgelopen dertig jaar drong de industrie met ruim 24 Mton vooral de emissies van het overig broeikasgas (o.a. methaan CH4 en lachgas N2O; relatief krachtige broeikasgassen t.o.v. CO2) sterk terug. De uitstoot van CO2 door de industrie ligt 5,1 Mton lager dan in 1990 en dat is vooral in de periode 1990-1995 gerealiseerd.

Er is over de hele periode sprake van absolute ontkoppeling: een lagere industriële uitstoot van broeikasgas ging gepaard met een productietoename. Het productievolume van de industrie lag in 2017 zo’n 1,5 keer hoger dan in 1990. De emissiereductie zet de laatste jaren echter niet door. De uitstoot van de Nederlandse industrie is sinds 2014 nagenoeg stabiel. De structurele daling is daarmee tot stilstand gekomen, wat deels ook samenhangt met de sterke productiegroei in recente jaren.

Uitstoot broeikasgassen (CO2-equivalenten) Nederlandse industrie (inclusief afvalverwerkende industrie), 1990-2019

Uitstoot broeikasgassen (CO2-equivalenten) Nederlandse industrie (inclusief afvalverwerkende industrie), 1990-2019
BroeikasgasemissieCO2Overige broeikasgas
19908754,932,1
199582,750,632,1
200075,350,424,9
200567,350,716,5
20106049,710,2
201556,448,57,9
201656,549,17,5
201757,550,57
201856,849,96,9
2019*56,749,86,9
Bron: Emissieregistratie (RIVM e-PRTR), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (245 bytes)

Aandeel Nederlandse industrie in totale emissie bedraagt 31 procent en is geconcentreerd in vijf regio's

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de industrie 31 procent van alle broeikasgassen (in CO2-equivalenten) in Nederland uitstoot. De relevante industrie is sterk geconcentreerd in vijf geografische clusters: Noord-Nederland (Eemsdelta), Zeeland-West Brabant, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk en Chemelot (Limburg). Cluster 6 (o.a. papier-, bouwmaterialen- en voedselverwerkende industrie) is verspreid over heel Nederland. Uit de figuur blijkt dat de laatste jaren de emissies weinig veranderd zijn. De grootste afname van emissies werd gerealiseerd in Rotterdam-Moerdijk (2,5 Mton), de grootste toename in Noord-Nederland (1,5 Mton).

Broeikasuitstoot per regionaal cluster (in megaton CO2-equivalenten) binnen ETS, 2015-2019

Broeikasuitstoot per regionaal cluster (in megaton CO2-equivalenten) binnen ETS, 2015-2019
Cluster Noord-Nederland BGKCluster Zeeland-West BrabantCluster NoordzeekanaalgebiedCluster Rotterdam-MoerdijkCluster Chemelot
20159,88052710,74457117,05501125,94874,783885
201613,24158911,50947316,60588928,9844914,794333
201712,60739511,46660816,55299127,7631964,74697
201812,53444511,53430116,53484924,7643934,643354
201911,35378511,61489115,69961923,469294,650385
Bron: Nederlandse Emissieautoriteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (402 bytes)