1. Verduurzaming industrie: nationaal

De Nederlandse industrie stootte in 2020 meer dan 38 procent minder broeikasgas uit dan in 1990, ondanks dat de industriële productie gegroeid is. De uitstoot van de Nederlandse industrie is sinds 2015 ongeveer hetzelfde gebleven.

Nederlandse industrie stoot minder uit

De Nederlandse industrie stootte in 2020 zo’n 38 procent minder broeikasgassen uit dan in 1990. In de afgelopen dertig jaar drong de industrie met ruim 33 Mton vooral de uitstoot van overige broeikasgassen (onder andere methaan CH4 en lachgas N2O; relatief krachtige broeikasgassen vergeleken met CO2) sterk terug. De uitstoot van CO2 door de industrie ligt 7,6 Mton lager dan in 1990 en dat is vooral in de periode 1990-1995 gerealiseerd. In 2020 was er sprake van een daling van 1,2 Mton ten opzichte van 2019. Dit komt echter grotendeels door de COVID-19 uitbraak, waardoor er minder economische activiteiten waren.

Als we kijken naar de ontwikkeling van de industriële productie over de gehele periode sinds 1990, dan is er sprake van absolute ontkoppeling: een toename van de industriële productie ging gepaard met een lagere industriële uitstoot van broeikasgassen. In 2020 was de industriële productie zo’n 1,5 keer hoger dan in 1990. Wel is het zo dat de uitstoot van de Nederlandse industrie sinds 2015 ongeveer gelijk is gebleven. De structurele daling is daarmee tot stilstand gekomen. Voor een deel komt dat doordat de industriële productie in die jaren sterk gegroeid is. Voor de periode na 2015 is er nog wel sprake van een relatieve ontkoppeling: de industriële productie groeide in deze periode sterker dan de industriële uitstoot van broeikasgassen.   

Uitstoot broeikasgassen (CO2-equivalenten) Nederlandse industrie (inclusief afvalverwerkende industrie), 1990-2020

Uitstoot broeikasgassen (CO2-equivalenten) Nederlandse industrie (inclusief afvalverwerkende industrie), 1990-2020
BroeikasgasemissieCO2Overige broeikasgas
199086,454,432,1
199581,949,932,1
200074,349,624,7
200566,350,216
201058,849,19,7
201554,546,57,9
20165547,67,5
20175648,97,1
201855,448,57
201954,547,47,1
2020*53,346,86,5
Bron: Emissieregistratie (RIVM e-PRTR), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (262 bytes)

Aandeel Nederlandse industrie in totale uitstoot

De industrie stoot 32 procent uit van alle broeikasgassen (in CO2-equivalenten) in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De uitstootintensieve industrie is sterk geconcentreerd in vijf geografische clusters: Noord-Nederland (Eemsdelta), Zeeland-West Brabant, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk en Chemelot (Limburg). Daarnaast is er nog een cluster zes, bestaande uit negen bedrijfstakken die geografisch verspreid zijn over heel Nederland, onder andere in de papier-, bouwmaterialen- en voedingsmiddelenproductie. In onderstaande grafiek zien we dat de emissies ook in 2020 verder afgenomen zijn. Het beeld in 2020 is wel wisselend. De uitstoot van cluster zes is licht gestegen en die van de clusters Chemelot en Zeeland-West Brabant blijft nagenoeg gelijk. Bij de drie overige clusters daalt de uitstoot met zo’n 20 procent. Deze forse daling komt met name door de verminderde uitstoot van enkele grote bedrijven als gevolg van de COVID-19 crisis.

Broeikasuitstoot per regionaal cluster (in megaton CO2-equivalenten) binnen ETS, 2016-2020

Broeikasuitstoot per regionaal cluster (in megaton CO2-equivalenten) binnen ETS, 2016-2020
Cluster Noord-Nederland BGKCluster Zeeland-West BrabantCluster NoordzeekanaalgebiedCluster Rotterdam-MoerdijkCluster ChemelotCluster zes
201613,2411,50947316,605933,3297074,79614,382323
201712,6111,46660816,55331,653864,748514,388351
201812,5311,53430116,534829,005624,643413,160127
201911,411,61489115,699627,8627654,650412,513161
20207,73882111,21105912,26066124,9754334,65159313,236472
Bron: Nederlandse Emissieautoriteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (431 bytes)