1. Verduurzaming industrie: nationaal

De Nederlandse industrie stootte in 2018 34 procent minder broeikasgas uit dan in 1990, terwijl de productie gegroeid is. Er is dus vanaf 1990 sprake van absolute ontkoppeling. De uitstoot van de Nederlandse industrie neemt sinds 2014 wel iets toe, vooral door de nog sterkere productiegroei.

Nederlandse industrie stoot minder broeikasgas uit

In de afgelopen dertig jaar heeft de industrie vooral de uitstoot van het overig broeikasgas (o.a. methaan CH4 en lachgas N2O; relatief krachtige broeikasgassen t.o.v. CO2) sterk teruggedrongen. De Nederlandse industrie stoot nu 34 procent minder broeikasgas uit dan in 1990.

Er is over de hele periode sprake van absolute ontkoppeling: een lagere industriële uitstoot van broeikasgas ging gepaard met een productietoename. Het productievolume van de industrie lag in 2017 zo’n 1,5 keer hoger dan in 1990. De emissiereductie zet de laatste jaren echter niet door. Onderstaande figuur toont een lichte toename van de uitstoot van de Nederlandse industrie sinds 2014, wat deels ook samenhangt met de nog sterkere productiegroei.

Uitstoot broeikasgassen (CO2-equivalenten) Nederlandse industrie (inclusief afvalverwerkende industrie), 1990-2018

Uitstoot broeikasgassen (CO2-equivalenten) Nederlandse industrie (inclusief afvalverwerkende industrie), 1990-2018
BroeikasgasemissieCO2Overige broeikasgas
19908754,7931,89
199582,6750,3831,81
200075,350,2124,57
200567,2750,5816,06
201059,9749,579,84
201455,7647,87,96
201556,4348,57,93
201656,7249,127,6
201757,7150,447,27
201857,2350,067,17
Bron: Emissieregistratie (RIVM e-PRTR), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (272 bytes)

Aandeel Nederlandse industrie in totale emissie bedraagt 30 procent en is geconcentreerd in vijf regio's

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de industrie 30 procent van alle broeikasgassen (in CO2-equivalenten) in Nederland uitstoot. De relevante industrie is sterk geconcentreerd in vijf geografische clusters: Noord-Nederland (Eemsdelta), Zeeland-West Brabant, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk en Chemelot (Limburg). Uit de figuur blijkt dat de laatste jaren de emissies weinig veranderd zijn. De grootste afname van emissies werd gerealiseerd in Rotterdam-Moerdijk (2,6 Mton), de grootste toename in Noord-Nederland (2,7 Mton).

Broeikasuitstoot per regionaal cluster (in megaton CO2-equivalenten) binnen ETS, 2015-2018

Broeikasuitstoot per regionaal cluster (in megaton CO2-equivalenten) binnen ETS, 2015-2018
Cluster Noord-Nederland BGKCluster Zeeland-West BrabantCluster NoordzeekanaalgebiedCluster Rotterdam-MoerdijkCluster Chemelot
20159,880510,744617,05523,97854,7839
201613,241611,509516,605925,70344,7943
201712,607411,466616,55323,79584,747
201812,534411,534316,534821,42384,6434
Bron: Nederlandse Emissieautoriteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (308 bytes)