Verduurzaming industrie: hoe staat Nederland ervoor?

De Nederlandse industrie stoot nu minder broeikasgas uit dan in 1990. De uitstoot van de Nederlandse industrie neemt echter sinds 2014 weer licht toe, wat ook samenhangt met de sterk aantrekkende productie van de industrie.

Nederlandse industrie stoot minder broeikasgas uit

De Nederlandse industrie stoot nu circa 35% minder broeikasgas uit dan in 1990. Er is sprake van absolute ontkoppeling op langere termijn. De uitstoot van de Nederlandse industrie neemt echter sinds 2014 weer licht toe, wat ook samenhangt met de sterk aantrekkende productie van de industrie.