Topsectoren: Hoe staat Nederland ervoor?

Bijna 90 procent van de Nederlandse (private) R&D-uitgaven is geconcentreerd binnen de negen topsectoren. Daarnaast zijn de topsectoren exportintensief en is het productiviteitsniveau hoog, ook internationaal gezien. De topsectoren vertegenwoordigen overigens maar een kwart van de economie.

Groot belang topsectoren in economie

De topsectoren zijn op veel terreinen belangrijk voor de Nederlandse economie. De negen sectoren zijn samen verantwoordelijk voor bijna 90 procent van de (private) R&D-uitgaven, die een belangrijke basis zijn voor de innovatiekracht van Nederland.

Verdere toename R&D-uitgaven; omzetgroei meeste topsectoren iets groter dan rest economie

Bij de topsectoren is sprake van een duidelijk opwaartse trend in de private R&D-investeringen. De R&D-uitgaven stegen daar in de periode 2011-2015 met bijna € 850 miljoen. Hoewel geen doel op zich, groeide de omzet van veel topsectoren in de periode 2010-2017 sneller dan in de rest van de Nederlandse economie. Dat geldt niet voor de topsector Energie. Hier daalde de omzet doordat de gaswinning in Groningen is verminderd. 

Nederlandse topsectoren hebben internationaal een hoge arbeidsproductiviteit

De Nederlandse topsectoren presteren, naar internationale maatstaven gemeten, bovengemiddeld bij de arbeidsproductiviteit.

Meer weten?

Meer cijfers over de topsectoren zijn te vinden op het CBS-dashboard van de topsectoren. Op de CBS-site is ook de Monitor Topsectoren te vinden, en ook de methodebeschrijving met onder andere de afbakening van de topsectoren