Topsectoren

Nederland moet concurrerend blijven om onze internationale toppositie te behouden. Tegelijk vragen maatschappelijke vraagstukken, zoals de toenemende vergrijzing en de overgang naar schone energie en duurzaam voedsel, om creatieve oplossingen. Dat doen we door naast het generieke bedrijvenbeleid te investeren in missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid. De topsectoren en de TKI’s vervullen een sleutelrol daarbij, omdat daar in publiek-private samenwerking met kennisinstellingen de noodzakelijke kennis- en technologieontwikkeling plaatsvindt. Het gaat daarbij om de topsectoren Agri&Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech Systemen en Materialen, Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, en Water. Kenmerkend voor de topsectoren in zijn algemeenheid is een hoge arbeidsproductiviteit, exportgerichtheid, grote omvang van de R&D-uitgaven en het gericht zijn op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.