1. Productiviteit per regio

De Nederlandse regio’s zijn in doorsnee heel productief en de verschillen tussen regio’s zijn beperkt na correctie voor sectorsamenstelling. Dit laat zien dat Nederland sterk is in de breedte.

Meeste Nederlandse regio’s heel productief

Een hoog regionaal productiviteitsniveau betekent dat bedrijven actief in die regio innoverend en efficiënt bezig zijn. Verschillen in productiviteit tussen regio’s kunnen worden veroorzaakt door verschillen in samenstelling van de sectoren. De ene sector is nu eenmaal productiever dan de andere door hoe er geproduceerd kan worden. Zo zijn er in de industrie vanwege inzet machines minder mensen nodig om te kunnen produceren dan in de persoonlijke dienstverlening.

De kaart laat zien hoe de regionale arbeidsproductiviteit er uit zou zien als elke regio dezelfde (nationale) sectorsamenstelling zou hebben, maar dan wel met de eigen regionale productiviteit voor deze sector zoals gemeten door het CBS. Hoewel na de correctie voor een afwijkende sectorsamenstelling in het niveau van de arbeidsproductiviteit tussen de regio’s nog steeds verschillen, zijn deze verschillen niet echt groot. Twee gebieden springen er echter uit. In positieve zin valt Groot-Amsterdam op, in negatieve zin blijft Oost-Groningen achter.

De geringe verschillen tussen regio’s geven aan dat het Nederlandse bedrijfsleven sterk is in de breedte. De kaart laat verder zien dat in het algemeen de regio’s in het westen een hogere productiviteit hebben. Dit kan samenhangen met het agglomeratie-effect: een zelfversterkend effect waarbij bedrijven zich in elkaars buurt vestigen omdat ze op die specifieke plek van bepaalde voorzieningen of elkaars nabijheid kunnen profiteren.

Niveau arbeidsproductiviteit 2016 gecorrigeerd voor sectorstructuur (€ dzd per arbeidsjaar)

Niveau arbeidsproductiviteit 2016 gecorrigeerd voor sectorstructuur (€ dzd per arbeidsjaar)
Coropnaamarbeidsproductiviteit niveau 2016
Oost-Groningen65,3
Delfzijl en omgeving77,6
Overig Groningen74,5
Noord-Friesland68,4
Zuidwest-Friesland68,8
Zuidoost-Friesland72,5
Noord-Drenthe70,6
Zuidoost-Drenthe73,6
Zuidwest-Drenthe69,2
Noord-Overijssel78,2
Zuidwest-Overijssel76,2
Twente77,6
Veluwe78,6
Achterhoek75,0
Arnhem-Nijmegen81,8
Zuidwest-Gelderland79,4
Utrecht91,2
Kop van Noord-Holland69,8
Alkmaar en omgeving75,5
IJmond79,9
Agglomeratie Haarlem80,2
Zaanstreek78,4
Groot-Amsterdam103,8
Het Gooi en Vechtstreek87,0
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek85,9
Agglomeratie 's-Gravenhage85,5
Delft en Westland85,0
Oost-Zuid-Holland81,7
Groot-Rijnmond94,4
Zuidoost-Zuid-Holland85,0
Zeeuwsch-Vlaanderen83,8
Overig Zeeland75,3
West-Noord-Brabant87,0
Midden-Noord-Brabant78,1
Noordoost-Noord-Brabant85,7
Zuidoost-Noord-Brabant88,8
Noord-Limburg80,3
Midden-Limburg77,4
Zuid-Limburg86,9
Flevoland84,5
Bron: CBS (bewerking: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) Brontabel als csv (1 kB)