1. Productiviteit per regio

De Nederlandse regio’s zijn in doorsnee heel productief en de verschillen tussen regio’s zijn beperkt als rekening wordt gehouden met verschillen in sectorsamenstelling. Dit laat zien dat Nederland sterk is in de breedte.

Meeste Nederlandse regio’s heel productief

Een hoog regionaal productiviteitsniveau betekent dat bedrijven die actief zijn in die regio innovatief en efficiënt zijn. Een reden voor verschillen in productiviteit tussen regio’s kunnen  verschillen in samenstelling van de sectoren zijn. De ene sector is nu eenmaal productiever dan de andere door hoe er geproduceerd kan worden. Zo heeft de industrie een relatief hoge productiviteit vanwege de inzet van machines en zijn er minder mensen nodig om te kunnen produceren dan in de persoonlijke dienstverlening.

De kaart laat zien hoe de regionale arbeidsproductiviteit er uit zou zien als elke regio dezelfde (nationale) sectorsamenstelling zou hebben, maar dan wel met de eigen regionale productiviteit voor deze sector zoals de CBS die heeft gemeten. Hoewel er na de correctie voor afwijkingen in de sectorsamenstelling tussen regio’s nog steeds verschillen zijn in het niveau van de arbeidsproductiviteit, zijn deze verschillen niet echt groot. Twee gebieden springen er echter uit. In positieve zin valt Groot-Amsterdam op, in negatieve zin blijft Oost-Groningen achter.

De geringe verschillen tussen regio’s geven aan dat het Nederlandse bedrijfsleven sterk is in de breedte. De kaart laat verder zien dat in het algemeen de regio’s in het westen een hogere productiviteit hebben. Dit kan samenhangen met het agglomeratie-effect: een zelfversterkend effect waarbij bedrijven zich in elkaars buurt vestigen omdat ze op die specifieke plek van bepaalde voorzieningen of elkaars nabijheid kunnen profiteren.

Niveau arbeidsproductiviteit 2017 gecorrigeerd voor sectorstructuur (€ dzd per arbeidsjaar)

Niveau arbeidsproductiviteit 2017 gecorrigeerd voor sectorstructuur (€ dzd per arbeidsjaar)
CoropnaamArbeidsproductiviteitsniveau 2017
Oost-Groningen65,55
Delfzijl en omgeving84,94
Overig Groningen75,93
Noord-Friesland69,24
Zuidwest-Friesland70,16
Zuidoost-Friesland73,71
Noord-Drenthe70,11
Zuidoost-Drenthe73,82
Zuidwest-Drenthe72,73
Noord-Overijssel78,92
Zuidwest-Overijssel76,77
Twente78,49
Veluwe80,62
Achterhoek76,04
Arnhem-Nijmegen82,88
Zuidwest-Gelderland80,7
Utrecht92,73
Kop van Noord-Holland70,5
Alkmaar en omgeving76,69
IJmond81,16
Agglomeratie Haarlem81,83
Zaanstreek79,34
Groot-Amsterdam106,25
Het Gooi en Vechtstreek87,76
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek86,86
Agglomeratie 's-Gravenhage85,46
Delft en Westland85,73
Oost-Zuid-Holland82,43
Groot-Rijnmond95,91
Zuidoost-Zuid-Holland85,74
Zeeuwsch-Vlaanderen85,98
Overig Zeeland76
West-Noord-Brabant88,41
Midden-Noord-Brabant79,64
Noordoost-Noord-Brabant86,55
Zuidoost-Noord-Brabant90,49
Noord-Limburg81,83
Midden-Limburg78,39
Zuid-Limburg88,07
Flevoland86,74
Bron: CBS (bewerking: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) Brontabel als csv (1 kB)