Regio: hoe staat Nederland ervoor?

Nederland is sterk in de breedte. De Nederlandse regio’s zijn in doorsnee heel productief en in internationaal perspectief kent Nederland veel innovatieve en competitieve regio’s.

Productiviteit per regio

De Nederlandse regio’s zijn in doorsnee heel productief en de verschillen tussen regio’s zijn beperkt. Dit laat zien dat Nederland sterk is in de breedte.

Regio's in internationaal perspectief

Zeven Nederlandse provincies behoren tot de meest innovatieve regio’s in Europa. Ook scoren de Nederlandse regio’s goed tot zeer goed op het aanbieden van een langdurige aantrekkelijke omgeving voor bedrijven en bewoners.

Meer weten?

Meer cijfers over de regio zijn te vinden op het CBS-dashboard Regionale economische kengetallen.  Dit dashboard bevat een set aan regionaal economische indicatoren, veelal op het niveau van de regionale indeling COROP-gebieden.