Nederland heeft publieke diensten van hoge kwaliteit

De ‘Government Effectiveness Index’ van de Wereldbank geeft de percepties weer van de kwaliteit van publieke diensten, de mate van onafhankelijkheid van politieke druk, de kwaliteit van de uitvoering van beleid en het functioneren van het ambtenarenapparaat van landen. De index rangschikt 193 landen van -2,5 (minder effectief) tot 2,5 (zeer effectief). Singapore voert in 2018 de ranglijst aan, met Nederland op de achtste plaats. In de jaren 2011-2017 circuleerde Nederland ook al rond deze positie.  

Kwaliteit overheid, 2018

Kwaliteit overheid, 2018
Overheidsdoeltreffendheid
1. Singapore2,23
2. Zwitserland2,04
3. Finland1,98
4. Andorra1,94
5. Hong Kong1,9
6. Noorwegen1,89
7. Denemarken1,87
8. Nederland1,85
9. Zweden1,83
10. Luxemburg1,78
Wereldbank Brontabel als csv (214 bytes)

Kamer van Koophandel/Ondernemersplein

De Kamer van Koophandel (KVK) (klik hier) informeert en ondersteunt ondernemers: van het starten van een bedrijf tot het vinden van een opvolger. De wet op de kamer van Koophandel is in 2018 geëvalueerd (klik hier om naar de evaluatie te gaan). Op www.ondernemersplein.nl staat alle informatie van de (semi-)overheid die ondernemers nodig hebben om te ondernemen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (klik hier) helpt ondernemers op het gebied van subsidies, kennis, het vinden van zakenpartners en het voldoen aan wetgeving en regelgeving. Ter illustratie, in 2019 ontving RVO bijna 300 duizend telefonische vragen.

Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

De NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) (klik hier) ondersteunt buitenlandse bedrijven die zich in Nederland willen vestigen, hun activiteiten in Nederland willen uitbreiden, of Nederland als strategische uitvalsbasis zien voor Europa. Bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven werkt de NFIA nauw samen met haar regionale partners, waaronder de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, via het Invest in Holland netwerk. De NFIA is begin 2020 voor de eerste keer geëvalueerd (klik hier om naar de evaluatie te gaan). De evaluatie bevestigt het belang van de NFIA voor de Nederlandse economie. Daarnaast levert ze een aantal aanbevelingen op om het toekomstige acquisitiebeleid verder te verbeteren en daarmee de doeltreffendheid en doelmatigheid van de NFIA te vergroten.

Innovatie Attaché Netwerk

Het IA-netwerk (klik hier) werkt aan het verbeteren van het innovatievermogen in Nederland. De Innovatie-attachés koppelen kennis over innovatieve ontwikkelingen en trends op het terrein van innovatief ondernemerschap in Nederland en het buitenland.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) (klik hier) hebben tot doel de regionale economie te versterken. In Nederland zijn er in totaal acht ROM’s. De ROM’s investeren met name in innovatieve en snelgroeiende, regionale bedrijven en zij herstructureren bedrijventerreinen. Ze verstrekken risicokapitaal aan ondernemers en kunnen zelfs aandeelhouder worden in deze bedrijven. Daarnaast begeleiden ze ondernemers in hun bedrijfsvoering en stimuleren zij ondernemers om zich in de regio te vestigen. Ook organiseren ze de samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Zo beogen de ROM’s duurzame groei van de regionale economie en werkgelegenheid te stimuleren, of zoals nu bij de gevolgen van de coronacrisis ondernemers te ondersteunen.

Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)

NBTC Holland Marketing (klik hier) verricht de branding en marketing van Nederland in binnen- en buitenland. Via het merk 'Holland' zet NBTC Nederland op de kaart als aantrekkelijke bestemming voor vakanties en zakelijke bijeenkomsten en congressen. NBTC verbindt publieke en private partners aan elkaar. NBTC staat midden tussen belanghebbende partijen in de toeristische sector, overheid, brancheorganisaties en intermediairs, zoals VVV’s en online touroperators. De evaluatie van het NBTC is in april 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd (klik hier om naar de evaluatie te gaan).

MVO Transparantiebenchmark

Nederlandse bedrijven ondernemen op maatschappelijk verantwoorde wijze. In dat kader verwachten we van hen transparant te zijn over hun activiteiten en beleid op maatschappelijk vlak en daarover te rapporteren. Daarom laat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat tweejaarlijks de Transparantiebenchmark uitvoeren: een onderzoek naar de transparantie van MVO-verslaglegging onder de circa 500 grootste bedrijven. De Transparantiebenchmark brengt de transparantie in maatschappelijke verslaggeving in beeld op basis van dit tweejaarlijks onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van maatschappelijke verslaggeving onder de grootste ondernemingen van Nederland.

Op 20 november 2019 is de meest recente Transparantiebenchmark verschenen (klik hier om naar de Transparantiebenchmark te gaan).