Dienstverlening voor ondernemers

Het behouden en versterken van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven vraagt ook om een goede informatieverschaffing en dienstverlening voor ondernemers door de overheid. Hierbij kan gedacht worden aan het beantwoorden van vragen van ondernemers als: Hoe start ik een bedrijf? Hoe kan ik mijn weg vinden in het buitenland? Waar vind ik de juiste zakenpartner? De overheid en in het bijzonder EZK heeft een aantal organisaties die bij dat soort vragen hulp bieden.

Kamer van Koophandel/Ondernemersplein

De Kamer van Koophandel (KvK) informeert en ondersteunt ondernemers: van het starten van een bedrijf tot het vinden van een opvolger. De wet op de kamer van Koophandel is in 2018 geëvalueerd (klik hier om naar de evaluatie te gaan). Op Ondernemersplein.nl staat alle informatie van de (semi-)overheid die ondernemers nodig hebben om te ondernemen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) helpt jaarlijks meer dan 240.000 ondernemers op het gebied van subsidies, kennis, het vinden van zakenpartners en het voldoen aan wetgeving en regelgeving.

Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

De NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) ondersteunt buitenlandse bedrijven die zich in Nederland willen vestigen, hun activiteiten in Nederland willen uitbreiden, of Nederland als strategische uitvalsbasis zien voor Europa. De NFIA wordt momenteel geëvalueerd en wordt naar verwachting eind 2019 afgerond.

Innovatie Attaché Netwerk

Het IA-netwerk werkt aan het verbeteren van het innovatievermogen in Nederland. De Innovatie-attachés koppelen kennis over innovatieve ontwikkelingen en trends op het terrein van innovatief ondernemerschap in Nederland en het buitenland.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) hebben tot doel de regionale economie te versterken. De ROM’s investeren in innovatieve en snelgroeiende bedrijven in hun regio, met het verstrekken van risicokapitaal en door hun kennis, kunde en netwerk beschikbaar te stellen aan ondernemers. ROM’s zetten ondernemers aan te innoveren, investeren en internationaliseren om zo hun groei te versnellen. Daarnaast organiseren ze de samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Zo beogen de ROM’s duurzame groei van de regionale economie en werkgelegenheid te stimuleren.

Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)

NBTC Holland Marketing verricht de branding en marketing van Nederland in binnen- en buitenland. Via het merk 'Holland' zet NBTC Nederland op de kaart als aantrekkelijke bestemming voor vakanties en zakelijke bijeenkomsten en congressen. NBTC verbindt publieke en private partners aan elkaar. NBTC staat midden tussen belanghebbende partijen in de toeristische sector, overheid, brancheorganisaties en intermediairs, zoals VVV’s en online touroperators. De evaluatie van het NBTC is in april 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd (klik hier om naar de evaluatie te gaan).

MVO Transparantie Benchmark

Nederlandse bedrijven ondernemen op maatschappelijk verantwoorde wijze. In dat kader verwachten we van hen transparant te zijn over hun activiteiten en beleid op maatschappelijk vlak en daarover te rapporteren. Daarom laat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat tweejaarlijks de Transparantiebenchmark uitvoeren: een onderzoek naar de transparantie van MVO-verslaglegging onder de circa 500 grootste bedrijven. De Transparantiebenchmark brengt de transparantie in maatschappelijke verslaggeving in beeld op basis van dit tweejaarlijks onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van maatschappelijke verslaggeving onder de grootste ondernemingen van Nederland.

Op 20 november 2019 is de meest recente Transparantiebenchmark verschenen (klik hier om naar de Transparantiebenchmark te gaan).