Dienstverlening voor ondernemers

Ondernemers kunnen soms wat hulp gebruiken. Zij hebben bijvoorbeeld vragen als: Hoe start ik een bedrijf? Hoe kan ik mijn weg vinden in het buitenland? Waar vind ik de juiste zakenpartner? Bij dat soort vragen bieden diverse overheidsorganisaties hulp. Ook nu bij vragen over het coronavirus of over financiële regelingen om bedrijven, zzp'ers en instellingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Ondernemers kunnen op deze manier makkelijker hun weg vinden en de juiste informatie krijgen. Zo draagt de overheidsdienstverlening bij aan het behoud en de versterking van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven.

Kamer van Koophandel/Ondernemersplein

De Kamer van Koophandel (KVK) informeert en ondersteunt ondernemers: van het starten van een bedrijf tot het vinden van een opvolger. De wet op de kamer van Koophandel is in 2018 geëvalueerd. Op www.ondernemersplein.nl staat alle informatie van de (semi-)overheid die ondernemers nodig hebben om te ondernemen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt ondernemers op het gebied van subsidies, kennis, het vinden van zakenpartners en het voldoen aan wet- en regelgeving. Ter illustratie, in 2020 ontving RVO 456 duizend telefonische vragen, waaronder een groot aantal gerelateerd aan de aanvragen voor steunmaatregelen in verband met de coronacrisis.

Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) ondersteunt buitenlandse bedrijven die zich in Nederland willen vestigen, hun activiteiten in Nederland willen uitbreiden of Nederland als strategische uitvalsbasis zien voor Europa. Om Nederland voor buitenlandse bedrijven aantrekkelijk te maken, werkt de NFIA nauw samen met regionale partners (zoals de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen) via het Invest in Holland netwerk. De NFIA is begin 2020 voor de eerste keer geëvalueerd. De uitkomst van de evaluatie bevestigt het belang van de NFIA voor de Nederlandse economie. Daarnaast levert het een aantal aanbevelingen op om het aantrekken van (buitenlandse) bedrijven verder te verbeteren en daarmee de doeltreffendheid en doelmatigheid van de NFIA te vergroten. Meer over de evaluatie van de NFIA.

Innovatie Attaché Netwerk

Het IA-netwerk signaleert voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden kansen voor innovatie en Research & Development (R&D) in het buitenland. Vaak is kennis over internationale ontwikkelingen en trends op het terrein van innovatief ondernemerschap versnipperd. De Innovatie-attachés brengen die kennis bij elkaar. Ze maken ook matches tussen innovaties in Nederland en het buitenland. De focus van het IA-netwerk ligt daarbij op maatschappelijke vraagstukken en sleuteltechnologieën.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)

Het doel van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) is om de regionale economie te versterken. In Nederland zijn er in totaal acht ROM’s. In Noord-Holland is momenteel een ROM in oprichting, waardoor een landsdekkend netwerk gaat ontstaan. De ROM’s investeren vooral in innovatieve en snelgroeiende, regionale bedrijven. Ze verstrekken risicokapitaal aan ondernemers en kunnen zelfs aandeelhouder worden van deze bedrijven. Daarnaast begeleiden ze ondernemers in hun bedrijfsvoering en stimuleren ondernemers om zich in de regio te vestigen. Ook organiseren ze de samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Zo willen de ROM’s duurzame groei van de regionale economie en werkgelegenheid stimuleren. Of ze ondersteunen ondernemers, zoals bij de gevolgen van de coronacrisis. De aanpak via de ROM's wordt eind 2021 geëvalueerd.

Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)

NBTC Holland Marketing promoot de naamsbekendheid en doet de marketing van Nederland in binnen- en buitenland. Via het merk 'Holland' zet NBTC Nederland op de kaart als aantrekkelijke bestemming voor vakanties en zakelijke bijeenkomsten en congressen. NBTC verbindt partners in de toeristische sector, overheid, brancheorganisaties en intermediairs, zoals VVV’s en online touroperators. De evaluatie van het NBTC is in april 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. Meer over de evaluatie NBTC.

MVO Transparantiebenchmark

We verwachten van Nederlandse bedrijven dat zij inzicht geven over wat zij doen op maatschappelijk vlak en wat hun beleid daarin is, ook in het buitenland. Geven die rapportages over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voldoende inzicht? Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) laat hiervoor één keer in de twee jaar de Transparantiebenchmark uitvoeren: een onderzoek onder de ongeveer 500 grootste bedrijven in Nederland. In dit onderzoek wordt gekeken naar de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van maatschappelijke verslaggeving.

Op 20 november 2019 is de meest recente Transparantiebenchmark verschenen. In de tweede helft van 2021 wordt het MVO-beleid van EZK geëvalueerd waaronder de Transparantiebenchmark. Meer over de Transparantiebenchmark.