Publiek-privaat onderzoek

Voor innovatie en daarmee economische groei is de ontwikkeling, kwaliteit, en benutting van wetenschappelijke en toegepaste kennis één van de belangrijkste voedingsbronnen. Alles draait om kenniscreatie en om kennisdiffusie. Het verspreiden en delen van kennis vindt onder meer plaats als publiek gefinancierde onderzoeksinstellingen samenwerken met bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die nauw samenwerken met kennisinstellingen vaker innovaties realiseren die echt vernieuwend en radicaal anders zijn dan bestaande producten. Hier wordt toegelicht wat het bedrijvenbeleid doet voor fundamenteel en toegepast onderzoek en publiek-private onderzoekssamenwerking. Het kabinet heeft in juli 2018 aangekondigd dat de topsectorenaanpak aangepast wordt naar een missiegedreven beleid. Dit zal ook gevolgen hebben voor de publiek-private onderzoeksamenwerking vanaf 2020.