MKB en ondernemerschap

Ondernemerschap gaat over mensen die actief werk maken van winstkansen die zij zien om klanten en de maatschappij beter te bedienen. Ondernemerschap zorgt voor marktdynamiek. Nieuwe bedrijven ontstaan, sommige zien kans om door te groeien en andere verdwijnen. Ondernemerschap resulteert zo in een divers(er) aanbod dat concurreert om de gunst van de klant. Deze concurrentie prikkelt bedrijven om productief te blijven en zorgt zo voor duurzame economische groei. Meer dan 99 procent van alle ondernemingen in Nederland behoort tot het mkb. Met zo’n 1,5 miljoen bedrijven kent het mkb-bedrijfsleven een enorme verscheidenheid. Van kleine ondernemingen gericht op het lokale woonklimaat en leefklimaat, tot grote(re) gespecialiseerde toeleveranciers in internationale waardeketens. Bovendien worden ook voortdurend nieuwe niches gecreëerd en ingevuld door innovaties naar de markt te brengen. Zo draagt het mkb en breder ondernemerschap direct bij aan vernieuwing op de markt en worden concurrenten gestimuleerd om ook te vernieuwen. Beide leiden tot hogere productiviteit.