Kampioenen en Gazellen

Het Nederlands bedrijfsleven concurreert op basis van innovatie. Drijvende krachten achter vernieuwing zijn dynamische bedrijven die de gevestigde orde uitdagen. Dit soort bedrijven wordt jaarlijks door het Financieele Dagblad in kaart gebracht onder de noemer 'Gazellen' (snelgroeiende bedrijven) en 'Nieuwe Kampioenen' (innovatieve bedrijven met sterke potentie voor de toekomst). Deze uitdagers blijken intensief van het bedrijvenbeleid gebruik te maken.

Kampioenen en Gazellen maken veelvuldig gebruik van instrumenten bedrijvenbeleid

Nieuwe Kampioenen zijn bedrijven die dankzij een eigen innovatie een sterke ontwikkeling doormaken. Ze hebben het in zich om een bedrijfstak op zijn kop te zetten en een leidende positie te bemachtigen – binnen Nederland, maar ook over de grens. Gazellen zijn ondernemingen die de afgelopen drie jaar ten minste 20 procent gegroeid zijn. Kampioenen en Gazellen blinken uit in datgene wat het bedrijvenbeleid wil bereiken: ze bedenken en verkopen nieuwe producten, ze bieden oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en ze zorgen voor hogere omzet en meer banen. Deze bedrijven maken Nederland duurzamer en welvarender.

Gebruik programma’s Bedrijvenbeleid Nieuwe Kampioenen en FD Gazellen (%)

Gebruik programma’s Bedrijvenbeleid Nieuwe Kampioenen en FD Gazellen (%)
Gazellen en Nieuwe Kampioenenoverige bedrijven
Totaal48,21,9
WBSO44,61,5
TKI12,20,2
BMKB8,60,4
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek Brontabel als csv (110 bytes)

Invloed sectorsamenstelling en bedrijfsgrootte op deelname aan bedrijvenbeleid

Gazellen en Nieuwe Kampioenen:

  • zijn vaak actief in sectoren waarbinnen bedrijven bovengemiddeld gebruik maken van beleidsinstrumenten van het bedrijvenbeleid, zoals informatie- en communicatiediensten en industriële bedrijfstakken ;
  • zijn minder vaak actief in sectoren die op gebruik van beleidsinstrumenten minder hoog scoren, zoals bouwbedrijven, zorginstellingen of consumentendiensten als kapsalons;
  • zijn relatief vaak (middel)grote ondernemingen – een groep die in het bedrijvenbeleid bovengemiddeld vertegenwoordigd is ten opzichte van de totale bedrijvenpopulatie.

Wanneer gecorrigeerd wordt voor sector en grootteklasse maken Gazellen en Nieuwe Kampioenen nog steeds relatief vaak gebruik van het instrumentarium van het bedrijvenbeleid. Op basis van hun sector- en grootteklassekenmerken zou verwacht mogen worden dat 11 procent gebruik zou maken van dit instrumentarium. Het werkelijke instrumentgebruik ligt beduidend hoger op 48 procent.

Kampioenen en Gazellen maken vaker gebruik van meerdere programma’s en regelingen

Gazellen en Nieuwe Kampioenen maken niet alleen vaker gebruik van het beleidsinstrumentarium. Ze maken bovendien vaker gebruik van meer dan één instrument. Van alle Gazellen en Nieuwe Kampioenen die gebruik maken van het instrumentarium maakt 32 procent bedrijven gebruik van meerdere instrumenten. Ter vergelijking: Bij alle bedrijven die gebruik maken van beleidsinstrumenten ligt dit aandeel op 7 procent. Voor de Nieuwe Kampioenen afzonderlijk is dit aandeel zelfs 51 procent.

Bedrijven (in %) die één of meer beleidsinstrumenten van het bedrijvenbeleid inzetten

Bedrijven (in %) die één of meer beleidsinstrumenten van het bedrijvenbeleid inzetten
1 instrument2 tot 4 instrumenten
Gazellen en Nieuwe Kampioenen4522
totale populatie295252111
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek Brontabel als csv (102 bytes)

Meer weten?

Meer informatie en cijfermateriaal is te vinden in de publicatie onder downloads.