2. Inzet op sleuteltechnologieën

Ongeveer de helft van middelen uit de PPS-toeslagregeling, MIT en SBIR richt zich op sleuteltechnologieën. Deze trend zien we in 2020 en 2021. Er wordt vooral ingezet op het kennisveld hightech, waarbij het cluster “Digital technologies” de grootste categorie vormt. Van alle projecten die gericht zijn op sleuteltechnologieën, is een groot deel ook te koppelen aan een of meer maatschappelijke thema’s.

Projecten gericht op sleuteltechnologieën

De PPS-toeslagregeling, de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT), en Small Business Innovation Research (SBIR) richten zich naast de maatschappelijke thema’s ook op het stimuleren van de ontwikkeling van sleuteltechnologieën.

RVO heeft uitgezocht welke projecten binnen deze drie instrumenten inzetten op sleuteltechnologieën. Bij zo’n 35 procent van de totaal 1701 projecten in 2021 is dat het geval. Zie onderstaande grafiek. In 2020 was dit iets meer, namelijk 57 procent. Het aandeel in 2021 in de omvang van de financiële middelen is groter dan bij de aantallen. Ongeveer de helft van middelen uit de PPS-toeslagregeling, MIT en SBIR richt zich op sleuteltechnologieën.

De grafieken op deze pagina zijn gebaseerd op de PPS-toeslagprojecten die in het rapportagejaar 2020 of 2021 zijn aangeleverd. Dit is niet altijd gelijk aan de daadwerkelijke aantallen projecten en inzet van de middelen in dat jaar. Onderzocht wordt of deze systematiek moet worden aangepast.

Inzet op sleuteltechnologieën (%), op basis van projecten, 2020 en 2021

Inzet op sleuteltechnologieën (%), op basis van projecten, 2020 en 2021 Instrumentarium van het missiegedreven innovatiebeleid (PPS-toeslagregeling, MIT, en SBIR)
2021 (MIT, SBIR en PPS-toeslag)2020 (PPS-toeslag)
Geen sleuteltechnologie62%47%
Sleuteltechnologie35%38%
Onbekend3%15%
Bron: RVO Brontabel als csv (131 bytes)
Inzet op sleuteltechnologieën, op basis van budgetten, 2020 en 2021 Instrumentarium van het missiegedreven innovatiebeleid (PPS-toeslagregeling, MIT, en SBIR)
2021 (MIT, SBIR en PPS-toeslag)2020 (PPS-toeslag)
Sleuteltechnologie50%57%
Geen sleuteltechnologie48%41%
Onbekend3%3%
Bron: RVO Brontabel als csv (130 bytes)

Inzet op sleuteltechnologieën naar technologiecluster

Onderstaande grafieken laten zien op welke van de technologieclusters de projecten zijn gericht. Hierbij volgen we de indeling van Elsevier (2018) met acht clusters. Er wordt met name ingezet op het kennisveld hightech, waarbij het cluster “Digital technologies” de grootste categorie vormt (26 procent van de middelen). In 2020 vormde het cluster ‘Engineering and fabrication technologies’ nog de grootste categorie (25 procent van de middelen). Quantum technologie blijft, net als vorig jaar, achter bij de andere technologieclusters. Dat is te verklaren door de grote investeringen die in dit domein plaatsvinden middels het Nationaal Groeifonds programma Quantum Delta NL.

Inzet op sleuteltechnologieën naar technologiecluster, op basis van aantal projecten, 2020 en 2021

Inzet op sleuteltechnologieën naar technologiecluster, op basis van aantal projecten, 2020 en 2021 Instrumentarium van het missiegedreven innovatiebeleid (PPS-toeslagregeling, MIT, en SBIR)
 Categorie2021 (MIT, SBIR en PPS-toeslag)2020 (PPS-toeslag)
Hightech - Digital technologies210223
Hightech - Engineering and fabrication technologies176189
Hightech - Advanced Materials97133
Hightech - Life science technologies6673
Hightech - Chemical technologies6198
Photonics and light technologies2336
Nanotechnologies1530
Quantum technologies812
Bron: RVO Brontabel als csv (379 bytes)
Inzet op sleuteltechnologieën naar technologiecluster (%), op basis van budgetten, 2020 en 2021 Instrumentarium van het missiegedreven innovatiebeleid (PPS-toeslagregeling, MIT, en SBIR)
 Categorie2021 (MIT, SBIR en PPS-toeslag)2020 (PPS-toeslag)
Hightech - Digital technologies27%18%
Hightech - Life science technologies24%17%
Hightech - Engineering and fabrication technologies23%25%
Hightech - Advanced Materials13%14%
Hightech - Chemical technologies6%13%
Photonics and light technologies4%3%
Nanotechnologies2%7%
Quantum technologies1%2%
Bron: RVO Brontabel als csv (384 bytes)

Inzet op maatschappelijke thema’s via sleuteltechnologieën.

Van alle projecten die gericht zijn op sleuteltechnologieën, is een groot deel ook te koppelen aan een of meer maatschappelijke thema’s. Het gaat om iets meer dan 70 procent van de totale middelen van de projecten die zijn gericht op een sleuteltechnologie. Het meeste budget is te koppelen aan het thema Gezondheid en Zorg; 34 procent van het budget gaat naar projecten die aan dit thema bijdragen. In aantallen projecten richten de meeste sleuteltechnologieprojecten zich op het thema Energietransitie en Duurzaamheid. Beide maatschappelijke thema’s zijn sterk gericht op technologie.

Inzet op thema's binnen projecten gericht op sleuteltechnologieën, op basis van aantal projecten, 2021 en 2020

Inzet op thema's binnen projecten gericht op sleuteltechnologieën, op basis van aantal projecten, 2021 en 2020 Instrumentarium van het missiegedreven innovatiebeleid (PPS-toeslagregeling, MIT, en SBIR)
2021 (MIT, SBIR en PPS-toeslag)2020 (PPS-toeslag)
Geen thema219250
Energietransitie en Duurzaamheid147239
Gezondheid en Zorg135162
Landbouw, Water, Voedsel7767
Veiligheid4742
Bron: RVO Brontabel als csv (193 bytes)
Inzet op thema's binnen projecten gericht op sleuteltechnologieën (%), op basis van budgetten, 2021 en 2020 Instrumentarium van het missiegedreven innovatiebeleid (PPS-toeslagregeling, MIT, en SBIR)
2021 (MIT, SBIR en PPS-toeslag)2020 (PPS-toeslag)
Geen thema35%29%
Energietransitie en Duurzaamheid24%24%
Gezondheid en Zorg22%34%
Landbouw, Water, Voedsel12%7%
Veiligheid8%6%
Bron: RVO Brontabel als csv (194 bytes)