2. Inzet op sleuteltechnologieën

Ongeveer de helft van middelen uit de PPS-toeslagregeling, MIT en SBIR richt zich op sleuteltechnologieën. Deze trend zien we in 2020 en 2021. Er wordt vooral ingezet op het kennisveld hightech, waarbij de clusters “Engineering and fabrication technologies” en “Digital technologies” de grootste categorieën vormen. Van alle projecten die gericht zijn op sleuteltechnologieën, is een groot deel ook te koppelen aan een of meer maatschappelijke thema’s.

Projecten gericht op sleuteltechnologieën

De PPS-toeslagregeling, de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT), en Small Business Innovation Research (SBIR) richten zich naast de maatschappelijke thema’s ook op het stimuleren van de ontwikkeling van sleuteltechnologieën.

RVO heeft uitgezocht welke projecten binnen deze drie instrumenten inzetten op sleuteltechnologieën. Bij zo’n 35 procent van de totaal 1.672 projecten in 2021 is dat het geval. Zie onderstaande grafiek. In 2020 was dit iets meer, namelijk 37 procent. Het aandeel in 2021 in de omvang van de financiële middelen is groter dan bij de aantallen. Ongeveer de helft van middelen uit de PPS-toeslagregeling, MIT en SBIR richt zich op sleuteltechnologieën.Let op: door een wijziging in de methodiek in februari 2023 zijn de cijfers over 2020 en 2021 aangepast bij de PPS-regeling. Bij de nieuwe methode is het startjaar van een project leidend gemaakt voor de rapportage. De oude methodiek ging uit van het jaar waarin projecten door de TKI’s zijn aangeleverd aan RVO. Deze wijziging heeft tot verschuivingen tussen jaren in de inzet op sleuteltechnologieën geleid.

Inzet op sleuteltechnologieën (%), op basis van projecten, 2020 en 2021

Inzet op sleuteltechnologieën (%), op basis van projecten, 2020 en 2021 Instrumentarium van het missiegedreven innovatiebeleid (PPS-toeslagregeling, MIT, en SBIR)
20212020
Geen sleuteltechnologie63%47%
Sleuteltechnologie35%37%
Onbekend2%15%
Bron: RVO Brontabel als csv (90 bytes)
Inzet op sleuteltechnologieën, op basis van budgetten, 2020 en 2021 Instrumentarium van het missiegedreven innovatiebeleid (PPS-toeslagregeling, MIT, en SBIR)
20212020
Geen sleuteltechnologie49%41%
Sleuteltechnologie49%56%
Onbekend2%3%
Bron: RVO Brontabel als csv (89 bytes)

Inzet op sleuteltechnologieën naar technologiecluster

Onderstaande grafieken laten zien op welke van de technologieclusters de projecten zijn gericht. Hierbij volgen we de indeling van Elsevier (2018) met acht clusters. Er wordt met name ingezet op het kennisveld hightech, waarbij de clusters “Engineering and fabrication technologies” en “Digital technologies” de grootste categorieën vormen (met respectievelijk 25 en 21 procent). Quantum technologie blijft, net als vorig jaar, achter bij de andere technologieclusters. Dat is te verklaren door de grote investeringen die in dit domein plaatsvinden middels het Nationaal Groeifonds programma Quantum Delta NL.

Inzet op sleuteltechnologieën naar technologiecluster, op basis van aantal projecten, 2020 en 2021

Inzet op sleuteltechnologieën naar technologiecluster, op basis van aantal projecten, 2020 en 2021 Instrumentarium van het missiegedreven innovatiebeleid (PPS-toeslagregeling, MIT, en SBIR)
Categorie20212020
Hightech - Digital technologies197226
Hightech - Engineering and fabrication technologies167188
Hightech - Advanced Materials92132
Hightech - Chemical technologies6292
Hightech - Life science technologies6073
Photonics and light technologies2531
Nanotechnologies1927
Quantum technologies910
Bron: RVO Brontabel als csv (336 bytes)
Inzet op sleuteltechnologieën naar technologiecluster (%), op basis van budgetten, 2020 en 2021 Instrumentarium van het missiegedreven innovatiebeleid (PPS-toeslagregeling, MIT, en SBIR)
 Categorie20212020
Hightech - Engineering and fabrication technologies25%25%
Hightech - Digital technologies21%23%
Hightech - Life science technologies19%21%
Hightech - Advanced Materials15%12%
Hightech - Chemical technologies9%10%
Photonics and light technologies5%2%
Nanotechnologies5%5%
Quantum technologies1%2%
Bron: RVO Brontabel als csv (343 bytes)

Inzet op maatschappelijke thema’s via sleuteltechnologieën.

Van alle projecten die gericht zijn op sleuteltechnologieën, is een groot deel ook te koppelen aan een of meer maatschappelijke thema’s. Het gaat om 72 procent van de totale middelen van de projecten die zijn gericht op een sleuteltechnologie. Het meeste budget is te koppelen aan het thema Gezondheid en Zorg; 34 procent van het budget gaat naar projecten die aan dit thema bijdragen. In aantallen projecten richten de meeste sleuteltechnologieprojecten zich op het thema Energietransitie en Duurzaamheid. Beide maatschappelijke thema’s zijn sterk gericht op technologie.

Inzet op thema's binnen projecten gericht op sleuteltechnologieën, op basis van aantal projecten, 2021 en 2020

Inzet op thema's binnen projecten gericht op sleuteltechnologieën, op basis van aantal projecten, 2021 en 2020 Instrumentarium van het missiegedreven innovatiebeleid (PPS-toeslagregeling, MIT, en SBIR)
20212020
Geen thema213237
Energietransitie en Duurzaamheid149225
Gezondheid en Zorg123163
Landbouw, Water, Voedsel7363
Veiligheid4638
Bron: RVO Brontabel als csv (152 bytes)
Inzet op thema's binnen projecten gericht op sleuteltechnologieën (%), op basis van budgetten, 2021 en 2020 Instrumentarium van het missiegedreven innovatiebeleid (PPS-toeslagregeling, MIT, en SBIR)
20212020
Geen thema28%29%
Energietransitie en Duurzaamheid22%18%
Gezondheid en Zorg34%42%
Landbouw, Water, Voedsel11%6%
Veiligheid5%4%
Bron: RVO Brontabel als csv (153 bytes)