2. Inzet op sleuteltechnologieën in projecten 2019

Sleutelgebieden maken een brede toepassing van nieuwe technologieën in economie en samenleving mogelijk. Ruim één op de twee projecten van het innovatie-instrumentarium (exclusief de WBSO) is op een sleuteltechnologie gericht.

Groot deel innovatieprojecten is gericht op een sleuteltechnologie

RVO maakte in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in 2019 ruim 48.000 innovatieprojecten mogelijk met ruim €1,5 miljard aan budget. Voor een deel van deze projecten is uitgezocht of deze bijdragen aan sleuteltechnologieën, waarbij de indeling in verschillende typen sleuteltechnologieën die is van Elsevier (2018). Van het innovatie-instrumentarium kon de WBSO technisch nog niet worden meegenomen. Deze beslaat wel veruit het grootste deel van het innovatie-instrumentarium. De onderstaande analyse gaat over de overige projecten, ongeveer 1.800, met een totaal budget van ruim €350 miljoen.

Uit de analyse blijkt dat in 2019 net iets meer dan één op de twee innovatieprojecten een project te zijn gericht op een sleuteltechnologie. Overigens kon van circa 8 procent van de innovatieprojecten niet worden vastgesteld of dit wel of geen sleuteltechnologie betreft, doordat de projectbeschrijving geen uitsluitsel gaf. Vanaf 2020 zet EZK in op de doorontwikkeling van sleuteltechnologieën in het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid (MTIB).

Inzet op sleuteltechnologieën, op basis van aantal projecten, 2019

Inzet op sleuteltechnologieën, op basis van aantal projecten, 2019 Groep innovatie-instrumenten, excl. WBSO
2019 (%)
Sleuteltechnologie55%
Geen sleuteltechnologie38%
Onbekend8%
Bron: RVO.nl Brontabel als csv (77 bytes)
Inzet op sleuteltechnologieën, op basis van budgetten, 2019 Groep innovatie-instrumenten, excl. WBSO
2019 (%)
Sleuteltechnologie70%
Geen sleuteltechnologie24%
Onbekend6%
Bron: RVO Brontabel als csv (77 bytes)

Specifieke typen sleuteltechnologieën en relevantie van sleuteltechnologieprojecten voor maatschappelijke thema’s

Binnen de groep projecten die bijdragen aan de doorontwikkeling van sleuteltechnologieën is ook uitgezocht welke hoofdtypen sleuteltechnologieën voorkomen. Hierbij volgen we de indeling van Elsevier (2018). Ingedeeld naar deze acht clusters bepalen de onderdelen van het kennisveld hightech in belangrijke mate het beeld, met digitale technologieën als grootste daarvan. Verder blijkt dat zo’n twee derde van de projecten aan een maatschappelijk thema bijdraagt en dan vooral aan het thema gezondheidszorg.

Inzet op sleuteltechnologieën naar technologiecluster (%), op basis van aantal projecten, 2019

Inzet op sleuteltechnologieën naar technologiecluster (%), op basis van aantal projecten, 2019 Groep innovatie-instrumenten, excl. WBSO
2019
Hightech - Advanced Materials16%
Hightech - Chemical technologies9%
Hightech - Digital technologies35%
Hightech - Engineering and fabrication technologies30%
Hightech - Life science technologies5%
Nanotechnologies2%
Photonics and light technologies4%
Quantum technologies0%
Bron: RVO Brontabel als csv (297 bytes)
Inzet op sleuteltechnologieën naar technologiecluster (%), op basis van budgetten, 2019 Groep innovatie-instrumenten, excl. WBSO
2019
Hightech - Advanced Materials19%
Hightech - Chemical technologies4%
Hightech - Digital technologies41%
Hightech - Engineering and fabrication technologies22%
Hightech - Life science technologies6%
Nanotechnologies7%
Photonics and light technologies1%
Quantum technologies0%
Bron: RVO Brontabel als csv (297 bytes)

Inzet op thema's binnen projecten gericht op sleuteltechnologieën, op basis van aantal projecten, 2019

Inzet op thema's binnen projecten gericht op sleuteltechnologieën, op basis van aantal projecten, 2019 Groep innovatie-instrumenten, excl. WBSO
Aandeel 2019 (%)
Gezondheid en Zorg27%
Landbouw, Water en Voedsel10%
Energie en Duurzaamheid23%
Veiligheid3%
Geen thema36%
Bron: RVO Brontabel als csv (135 bytes)
Inzet op thema's binnen projecten gericht op sleuteltechnologieën, op basis van budgetten, 2019 Groep innovatie-instrumenten, excl. WBSO
Aandeel 2019 (%)
Gezondheid en Zorg52%
Landbouw, Water en Voedsel14%
Energie en Duurzaamheid29%
Veiligheid5%
Geen thema33%
Bron: RVO Brontabel als csv (135 bytes)

Themaverdeling binnen sleuteltechnolgieclusters, op basis van aantal projecten, 2019

Themaverdeling binnen sleuteltechnolgieclusters, op basis van aantal projecten, 2019 Groep innovatie-instrumenten, excl. WBSO
Gezondheid en ZorgLandbouw, Water en VoedselEnergie en DuurzaamheidVeiligheidGeen thema
Hightech - Advanced10%6%55%1%29%
Hightech - Chemtech5%21%53%0%21%
Hightech - Digital tech23%10%12%6%48%
Hightech - Life sciences83%14%3%0%0%
Hightech - Engineering27%8%17%4%44%
Photonics5%15%38%3%40%
Quantum0%0%0%100%0%
Nanotech20%6%14%0%60%
Bron: RVO Brontabel als csv (385 bytes)
Themaverdeling binnen sleuteltechnolgieclusters, op basis van budgetten, 2019 Groep innovatie-instrumenten, excl. WBSO
Gezondheid en ZorgLandbouw, Water en VoedselEnergie en DuurzaamheidVeiligheidGeen thema
Hightech - Advanced10%23%56%0%10%
Hightech - Chemtech3%11%78%0%8%
Hightech - Digital tech47%7%8%10%28%
Hightech - Life sciences86%11%1%0%2%
Hightech - Engineering26%3%16%2%54%
Photonics1%17%37%4%41%
Quantum0%0%0%9%91%
Nanotech12%3%14%0%71%
Bron: RVO Brontabel als csv (383 bytes)

Uitgelicht: PPS & sleuteltechnologieën

Binnen de PPS-toeslagregeling is specifiek ook gekeken naar de inzet op sleuteltechnologieën. Bij zo’n 60 procent van de pps-projecten wordt ingezet op een sleuteltechnologie.

Binnen die groep projecten is ook gekeken op welke technologieclusters van sleuteltechnologieën en op welke maatschappelijke thema's deze zijn gericht (zie gerelateerde grafieken). Ingedeeld naar de acht clusters bepalen ook hier de onderdelen van het kennisveld hightech in belangrijke mate het beeld, met 'life-science-technologieën' als grootste daarvan. Net als bij het totale instrumentarium is vanuit de pps-toeslagregeling het overgrote deel de projecten te koppelen aan een maatschappelijk thema. In dit geval is het zo’n 80 procent en betreft het wederom vooral het thema gezondheidszorg.

Inzet op sleuteltechnologieën vanuit PPS-toeslagregeling, aantal projecten, 2019

Inzet op sleuteltechnologieën vanuit PPS-toeslagregeling, aantal projecten, 2019
2019 (%)
Sleuteltechnologie61%
Geen sleuteltechnologie18%
Onbekend21%
Bron: RVO, op basis van gegevens TKI's Brontabel als csv (78 bytes)
Inzet op sleuteltechnologieën vanuit de PPS-toeslagregeling, budgetten, 2019
2019 (%)
Sleuteltechnologie65%
Geen sleuteltechnologie18%
Onbekend18%
Bron: RVO, op basis van gegevens TKI's Brontabel als csv (78 bytes)

Inzet op sleuteltechnologieën naar technologiecluster (%) vanuit PPS-toeslagregeling, aantal projecten, 2019

Inzet op sleuteltechnologieën naar technologiecluster (%) vanuit PPS-toeslagregeling, aantal projecten, 2019
2019
Hightech - Advanced Materials11%
Hightech - Chemical technologies12%
Hightech - Digital technologies21%
Hightech - Engineering and fabrication technologies20%
Hightech - Life science technologies28%
Nanotechnologies5%
Photonics and light technologies3%
Quantum technologies0%
Bron: RVO, op basis van gegevens TKI's Brontabel als csv (299 bytes)
Inzet op sleuteltechnologieën naar technologiecluster (%) vanuit PPS-toeslagregeling, budgetten, 2019
2019
Hightech - Advanced Materials10%
Hightech - Chemical technologies13%
Hightech - Digital technologies19%
Hightech - Engineering and fabrication technologies18%
Hightech - Life science technologies31%
Nanotechnologies5%
Photonics and light technologies4%
Quantum technologies0%
Bron: RVO, op basis van gegevens TKI's Brontabel als csv (299 bytes)
Inzet op maatschappelijke thema's via projecten gericht op sleuteltechnologieën, vanuit de PPS-toeslagregeling, aantal projecten, 2019
Aandeel 2019 (%)
Gezondheid en Zorg40%
Landbouw, Water en voedsel14%
Energie en Duurzaamheid22%
Veiligheid3%
Geen thema21%
Bron: RVO, op basis van gegevens TKI's Brontabel als csv (135 bytes)
Inzet op maatschappelijke thema's via projecten gericht op sleuteltechnologieën, vanuit de PPS-toeslagregeling, budgetten, 2019
Aandeel 2019 (%)
Gezondheid en Zorg43%
Landbouw, Water en voedsel13%
Energie en Duurzaamheid22%
Veiligheid2%
Geen thema19%
Bron: RVO, op basis van gegevens TKI's Brontabel als csv (135 bytes)