1. Inzet op maatschappelijke thema's in projecten 2019

Van de projecten die in 2019 gebruik hebben gemaakt van het innovatie-instrumentarium heeft ongeveer 28 procent betrekking op de vier maatschappelijke thema’s van het missiegedreven beleid, waarmee zo’n 43 procent van het innovatiebudget is gemoeid.

Groot deel innovatiebudget ingezet op maatschappelijke thema’s

RVO maakte in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in 2019 ruim 48.000 innovatieprojecten mogelijk met ruim €1,5 miljard aan budget. Uitgezocht is welke projecten hiervan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Vanaf 2020 staan de hier beschreven uitdagingen centraal in het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid (MTIB). Een overzicht van de verschillende thema’s en de missies die het kabinet daarbinnen heeft vastgesteld, is hier te vinden. 

Uit de analyse blijkt dat in 2019 iets meer dan een kwart van de innovatieprojecten is gericht op een maatschappelijke thema, waarmee zo’n 43 procent van het innovatiebudget is gemoeid. De helft hiervan betreft het maatschappelijk thema energie en duurzaamheid

Aandeel (%) inzet op maatschappelijke thema's, op basis van projecten, 2019

Aandeel (%) inzet op maatschappelijke thema's, op basis van projecten, 2019 Groep innovatie-instrumenten, inclusief WBSO
Aandeel 2019 (%)
Maatschappelijke thema's28%
Overige innovatieprojecten72%
Bron: RVO Brontabel als csv (81 bytes)
Aandeel (%) inzet op maatschappelijke thema's, op basis van budgetten, 2019 Groep innovatie-instrumenten, inclusief WBSO
Aandeel 2019 (%)
Maatschappelijke thema's43%
Overige innovatieprojecten57%
Bron: RVO Brontabel als csv (81 bytes)

Nota bene: het aandeel projecten dat gericht was op maatschappelijke thema’s lag in een eerdere rapportage op deze website een stuk hoger; op 60% van de projecten en 67% van het budget. Dit jaar is door RVO een striktere afbakening van de maatschappelijke thema’s gehanteerd. Het aandeel ligt daardoor een stuk lager, met 28% van de projecten en 43% van het budget. Wanneer deze striktere afbakening alsnog wordt toegepast op de projecten uit 2018, dan zijn de uitkomsten respectievelijk 24% van de projecten en 44% van het budget. Dat betekent dat er met de gehanteerde striktere afbakening in 2019 een kleine toename is van het percentage projecten dat was gericht op maatschappelijke thema’s, en dat er ongeveer evenveel geld naartoe ging als in 2018.

Verdeling (%) van maatschappelijke thema's, op basis van projecten, 2019

Verdeling (%) van maatschappelijke thema's, op basis van projecten, 2019 Groep innovatie-instrumenten, inclusief WBSO
Aandeel 2019 (%)
Gezondheid en Zorg22%
Landbouw, Water en Voedsel17%
Energie en Duurzaamheid52%
Veiligheid9%
Bron: RVO Brontabel als csv (119 bytes)
Verdeling (%) van maatschappelijke thema's, op basis van budgetten, 2019 Groep innovatie-instrumenten, inclusief WBSO
Aandeel 2019 (%)
Gezondheid en Zorg36%
Landbouw, Water en Voedsel15%
Energie en Duurzaamheid43%
Veiligheid7%
Bron: RVO Brontabel als csv (119 bytes)

Uitgelicht: PPS & missies binnen de maatschappelijke thema’s

Vanaf 2020 wordt de PPS-toeslagregeling gericht op de maatschappelijke thema’s die binnen het MTIB centraal staan. Daarom is door RVO uitgezocht hoe aan die thema’s is bijgedragen door de PPS-toeslagprojecten uit 2019. Het gaat hier om 461 PPS-projecten met een totale overheidsbijdrage van ruim €110 miljoen.

Van de pps-projecten uit 2019 blijkt iets meer dan driekwart gericht op de maatschappelijke thema’s. Op basis van de budgetten gaat het hier om meer dan 80 procent.

Aandeel (%) inzet op maatschappelijke thema's via PPS-toeslagregeling, op basis van projecten, 2019

Aandeel (%) inzet op maatschappelijke thema's via PPS-toeslagregeling, op basis van projecten, 2019
Aandeel 2019 (%)
Maatschappelijke thema's76%
Overige innovatieprojecten23%
Onbekend1%
Bron: RVO, bewerking op basis van gegevens TKI's Brontabel als csv (94 bytes)
Aandeel (%) inzet op maatschappelijke thema's via PPS-toeslagregeling, op basis van budgetten, 2019
Aandeel 2019 (%)
Maatschappelijke thema's83%
Overige innovatieprojecten16%
Onbekend1%
Bron: RVO, bewerking op basis van gegevens TKI's Brontabel als csv (94 bytes)

In de analyse is ook gekeken naar de verdeling van de projecten over de vier maatschappelijke thema’s van het MTIB. Daaruit blijkt dat het in de pps-projecten vooral gaat om de drie thema’s gezondheid en zorg, landbouw, en energie en duurzaamheid.

Verdeling (%) van maatschappelijke thema's via PPS-toeslagregeling, op basis van projecten, 2019

Verdeling (%) van maatschappelijke thema's via PPS-toeslagregeling, op basis van projecten, 2019
Aandeel 2019 (%)
Energietransitie en Duurzaamheid28%
Gezondheid en Zorg39%
Landbouw, Voedsel en Water30%
Veiigheid3%
Bron: RVO, bewerking op basis van gegevens TKI's Brontabel als csv (127 bytes)
Verdeling (%) van maatschappelijke thema's via PPS-toeslagregeling, op basis van budgetten, 2019
Aandeel 2019 (%)
Energietransitie en Duurzaamheid25%
Gezondheid en Zorg39%
Landbouw, Voedsel en Water34%
Veiigheid2%
Bron: RVO, bewerking op basis van gegevens TKI's Brontabel als csv (127 bytes)

Tot slot is per maatschappelijk thema een uitsplitsing gemaakt naar de relevante missies waarop in het MTIB wordt ingezet.

Verdeling (%) van thema Energie en Duurzaamheid naar missies, via PPS-toeslagregeling, op basis van projecten, 2019

Verdeling (%) van thema Energie en Duurzaamheid naar missies, via PPS-toeslagregeling, op basis van projecten, 2019
Aandeel 2019 (%)
A. Een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem in 205021%
B. Een CO2-vrije gebouwde omgeving in 205020%
C. In 2050 zijn grondstoffen, producten en processen in de industrie netto klimaatneutraal en voor tenminste 80% circulair29%
D. Emissieloze mobiliteit voor mensen en goederen in 205021%
E. In 2050 is het systeem van landbouw en natuur netto klimaatneutraal3%
MMIP 13: Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem0%
Circulaire Economie5%
Bron: RVO, bewerking op basis van gegevens TKI's Brontabel als csv (485 bytes)
Verdeling (%) van thema Energie en Duurzaamheid naar missies, via PPS-toeslagregeling, op basis van budgetten, 2019
Aandeel 2019 (%)
A. Een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem in 205016%
B. Een CO2-vrije gebouwde omgeving in 205015%
C. In 2050 zijn grondstoffen, producten en processen in de industrie netto klimaatneutraal en voor tenminste 80% circulair41%
D. Emissieloze mobiliteit voor mensen en goederen in 205019%
E. In 2050 is het systeem van landbouw en natuur netto klimaatneutraal3%
MMIP 13: Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem0%
Circulaire Economie6%
Bron: RVO, bewerking op basis van gegevens TKI's Brontabel als csv (485 bytes)

Verdeling (%) van thema Gezondheid en Zorg naar missies, via PPS-toeslagregeling, op basis van projecten, 2019

Verdeling (%) van thema Gezondheid en Zorg naar missies, via PPS-toeslagregeling, op basis van projecten, 2019
Aandeel 2019 (%)
I. Leefstijl en leefomgeving3%
II. Zorg in de leefomgeving11%
III. Mensen met chronische ziekten doen meer mee82%
IV. Kwaliteit van leven van mensen met dementie3%
Bron: RVO, bewerking op basis van gegevens TKI's Brontabel als csv (191 bytes)
Verdeling (%) van thema Gezondheid en Zorg naar missies, via PPS-toeslagregeling, op basis van budgetten, 2019
Aandeel 2019 (%)
I. Leefstijl en leefomgeving3%
II. Zorg in de leefomgeving9%
III. Mensen met chronische ziekten doen meer mee85%
IV. Kwaliteit van leven van mensen met dementie3%
Bron: RVO, bewerking op basis van gegevens TKI's Brontabel als csv (190 bytes)

Verdeling (%) van thema Landbouw, Water en Voedsel naar missies, via PPS-toeslagregeling, op basis van projecten, 2019

Verdeling (%) van thema Landbouw, Water en Voedsel naar missies, via PPS-toeslagregeling, op basis van projecten, 2019
Aandeel 2019 (%)
A Kringlooplandbouw32%
B Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie4%
C Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied27%
D Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel15%
E Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren6%
F Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta ter wereld, ook na 210015%
Bron: RVO, bewerking op basis van gegevens TKI's Brontabel als csv (346 bytes)
Verdeling (%) van thema Landbouw, Water en Voedsel naar missies, via PPS-toeslagregeling, op basis van budgetten, 2019
Aandeel 2019 (%)
A Kringlooplandbouw40%
B Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie3%
C Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied21%
D Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel23%
E Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren4%
F Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta ter wereld, ook na 21009%
Bron: RVO, bewerking op basis van gegevens TKI's Brontabel als csv (345 bytes)

Verdeling (%) van thema Veiligheid naar missies, via PPS-toeslagregeling, op basis van projecten, 2019

Verdeling (%) van thema Veiligheid naar missies, via PPS-toeslagregeling, op basis van projecten, 2019
Aandeel 2019 (%)
1. Integrale aanpak, digitaal gedragen, van interventies, tools en data50%
2. Maritime security10%
3. Voor veiligheid in en vanuit de ruimte10%
4. Cyberveiligheid0%
5. Informatiegestuurd en genetwerkt optreden20%
6. Innovaties voor een adaptieve krijgsmacht0%
7. Data en intelligence10%
8. Gekwalificeerde en gekwantificeerde veiligheidsprofessionals0%
Bron: RVO, bewerking op basis van gegevens TKI's Brontabel als csv (388 bytes)
Verdeling (%) van thema Veiligheid naar missies, via PPS-toeslagregeling, op basis van budgetten, 2019
Aandeel 2019 (%)
1. Integrale aanpak, digitaal gedragen, van interventies, tools en data49%
2. Maritime security16%
3. Voor veiligheid in en vanuit de ruimte7%
4. Cyberveiligheid0%
5. Informatiegestuurd en genetwerkt optreden19%
6. Innovaties voor een adaptieve krijgsmacht0%
7. Data en intelligence10%
8. Gekwalificeerde en gekwantificeerde veiligheidsprofessionals0%
Bron: RVO, bewerking op basis van gegevens TKI's Brontabel als csv (387 bytes)