1. Inzet op maatschappelijke thema's

Van de projecten die in 2018 gebruik hebben gemaakt van het innovatie-instrumentarium heeft ongeveer 60 procent betrekking op de vier maatschappelijke thema’s, waarmee zo’n 67 procent van het innovatiebudget is gemoeid.

Groot aandeel maatschappelijke thema’s in het bedrijvenbeleid

Nieuwe en innovatieve toepassingen van technologieën spelen een belangrijke rol bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Duurzame innovaties richten zich onder meer op voedsel, kwaliteit van water, beperken van afhankelijkheid van fossiele grondstoffen en fossiele energiebronnen. Dergelijke innovaties dragen bij aan het verduurzamen van Nederland en bieden tegelijkertijd ook nieuwe verdienkansen voor Nederlandse bedrijven wereldwijd.

De vier maatschappelijke thema’s (Energietransitie en duurzaamheid; Landbouw/water/ voedsel; Gezondheid & zorg en Veiligheid) die leidend zijn voor de missies nemen een centrale plaats in bij het bedrijvenbeleid. Ook voordat het missiegedreven innovatiebeleid tot stand kwam, was de meerderheid van de innovatieprojecten al gericht op een of meer maatschappelijke thema’s. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie (de zogenaamde nulmeting) van het innovatie-instrumentarium van 2018. Van de projecten die in 2018 gebruik hebben gemaakt van het innovatie-instrumentarium heeft ongeveer 60 procent van de projecten en programma’s betrekking op de vier maatschappelijke thema’s, waarmee zo’n 67 procent van het budget is gemoeid. In totaal wordt met het innovatie-instrumentarium van het bedrijvenbeleid zodoende een bedrag van ruim € 1 miljard geïnvesteerd in maatschappelijke innovatie-opgaven.

Aandeel (%) inzet op maatschappelijke thema's via innovatieinstrumenten, op basis van budgetten, 2018

Aandeel (%) inzet op maatschappelijke thema's via innovatieinstrumenten, op basis van budgetten, 2018
Aandeel 2018
Maatschappelijke thema's67%
Overige innovatieprojecten33%
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (77 bytes)
Aandeel (%) inzet op maatschappelijke thema's via innovatieinstrumenten, op basis van projecten, 2018
Aandeel 2018
Maatschappelijke thema's60%
Overige innovatieprojecten40%
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (77 bytes)