1. Vaardigheden Nederlanders

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) doet internationaal onderzoek naar de prestaties van leerlingen. Nederlandse leerlingen staan tweede in Europa op het gebied van wiskundeprestaties volgens het Programme for International Student Assessment (PISA) van de OESO. Dit geeft voor een deel aan wat het kennisniveau is. Bij ondernemerschapsonderwijs en trainingen voor ondernemers is de kwaliteitsbeoordeling door experts in Nederland een van de hoogste in Europa.

Hoge scores Nederlandse scholieren

Als we afgaan op onderzoek van de OESO, dan presteren landen in Aziƫ wereldwijd het best op de kwaliteit van onderwijs. Net als in 2015 behoort Nederland binnen Europa ook in 2018 op dit terrein tot de kopgroep. Het onderzoek van de OESO kijkt naar verschillende vakken in het onderwijs. Met wiskunde scoort binnen Europa alleen Estland beter dan Nederland. Bij natuurwetenschappen staan vijf landen in Europa boven Nederland. Wat betreft leesvaardigheid scoort Nederland gemiddeld. Maar er is reden voor zorg. De OESO waarschuwt dat Nederland op de langere termijn een negatieve trend laat zien met wiskunde, natuurwetenschappen en leesvaardigheid. Dit komt (nog) niet naar voren in de score voor wiskunde, maar dit is wel te zien in de scores voor natuurwetenschappen en zeker bij leesvaardigheid. Bij leesvaardigheid gaat het vooral om een achteruitgang bij de lagere onderwijsniveaus.

PISA-scores Nederland en OESO, 2015 en 2018

PISA-scores Nederland en OESO, 2015 en 2018
Nederland 2015Nederland 2018Gemiddelde OESO 2015Gemiddelde OESO 2018
Wiskunde512519490489
Natuurwetenschappen509503493489
Leesvaardigheid503485493487
Bron: OESO Brontabel als csv (170 bytes)

Positie Nederland op PISA-ranglijst, 2015 en 2018

Positie Nederland op PISA-ranglijst, 2015 en 2018
WiskundeNatuurwetenschappenLeesvaardigheid
Positie internationaal 2015121715
Positie internationaal 201891526
Positie binnen Europa 2015368
Positie binnen Europa 20182615
Bron: OESO Brontabel als csv (191 bytes)

Ondernemende vaardigheden Nederland

Er is weinig bekend over vaardigheden van ondernemers, ondanks het belang hiervan. Dat komt doordat goed internationaal vergelijkend onderzoek op dit moment beperkt wordt gedaan. Wel geeft de National Entrepreneurship Context Index (NECI) van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) een indicatie. Hierin beoordelen experts in het eigen land allerlei aspecten van het ondernemersklimaat. De kwaliteitsbeoordeling in Nederland van ondernemerschapsonderwijs voor scholieren was in 2021 het op-een-na hoogst in Europa. Ook scoorde Nederland ruim boven het EU-gemiddelde met het ondernemerschapsonderwijs na de schoolperiode. De Nederlandse score is op beide indicatoren ook hoger dan die van de Verenigde Staten (VS). Dit geeft een indicatie dat de ondernemende vaardigheden van de Nederlandse ondernemer goed zijn. En dat dit kan bijdragen aan het beter presteren in internationaal verband.

Global Entrepreneurship Monitor: scores Nederland, Europa en VS op elementen 'onderwijs' en 'nascholing', 2021

Global Entrepreneurship Monitor: scores Nederland, Europa en VS op elementen 'onderwijs' en 'nascholing', 2021
Ondernemersschaponderwijs tijdens schoolperiodeOndernemersschaponderwijs na schoolperiode
Nederland5,86,1
EU3,44,6
Verenigde Staten3,25
Bron: Global Entrepreneurship Monitor Brontabel als csv (148 bytes)