Innovatie

Innovatie is één van de belangrijkste bronnen voor economische groei en welvaart. Nieuwe of verbeterde producten en diensten hebben een hogere toegevoegde waarde en door verbeterde processen kan de productie sneller, efficiënter, 'groener' en goedkoper plaatsvinden. Bedrijven innoveren omdat dit winstkansen biedt en dit hun concurrentiepositie kan versterken. Daarnaast hebben innovaties een breder maatschappelijk belang. Nieuwe producten en processen dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.