1. Vaardigheden Nederlanders

Nederlandse leerlingen staan tweede in Europa op het gebied van wiskunde volgens de Programme for International Student Assessment (PISA) van OESO, wat een indicatie is voor een deel van het kennisniveau. Bij ondernemerschapsonderwijs en trainingen voor ondernemers is de kwaliteitsbeoordeling door experts in Nederland een van de hoogste in Europa.

Hoge scores Nederlandse scholieren bij vaardigheden

Landen in Azië presteren wereldwijd het best op de kwaliteit van onderwijs, afgaand op onderzoek van de OESO. Net als in 2015 behoort Nederland binnen Europa ook in 2018 op dit terrein tot de kopgroep. Het onderzoek van de OESO kijkt naar verschillende vakken in het onderwijs. Als het gaat om wiskunde scoort alleen Estland binnen Europa beter dan Nederland. Bij natuurwetenschappen staan vijf landen in Europa boven Nederland. Wat betreft leesvaardigheid scoort Nederland gemiddeld. De OESO waarschuwt dat Nederland op de drie gebieden, wiskunde, natuurwetenschappen en leesvaardigheid, op de langere termijn een negatieve trend laat zien. Dit komt (nog) niet naar voren in de score voor wiskunde, maar dit is wel te zien in de scores voor natuurwetenschappen en zeker bij leesvaardigheid. Bij leesvaardigheid gaat het vooral om een achteruitgang bij de lagere onderwijsniveaus.

PISA-scores Nederland en OESO, 2015 en 2018

PISA-scores Nederland en OESO, 2015 en 2018
Nederland 2015Nederland 2018Gemiddelde OESO 2015Gemiddelde OESO 2018
Wiskunde512519490489
Natuurwetenschappen509503493489
Leesvaardigheid503485493487
Bron: OESO Brontabel als csv (170 bytes)
PIAAC-score Nederland en OESO, 2019
NederlandGemiddelde OESO
Taalvaardigheid284266
Rekenvaardigheid280262
Bron: OESO Brontabel als csv (79 bytes)

Positie Nederland op PISA-ranglijst, 2015 en 2018

Positie Nederland op PISA-ranglijst, 2015 en 2018
WiskundeNatuurwetenschappenLeesvaardigheid
Positie internationaal 2015121715
Positie internationaal 201891526
Positie binnen Europa 2015368
Positie binnen Europa 20182615
Bron: OESO Brontabel als csv (191 bytes)
Positie Nederland op PIAAC-ranglijst, 2019
TaalvaardigheidRekenvaardigheid
Positie binnen OESO34
Positie binnen Europa23
Bron: OESO Brontabel als csv (87 bytes)

Ondernemende vaardigheden Nederland in internationaal perspectief

Betrouwbaar internationaal vergelijkend onderzoek over vaardigheden van ondernemers is op dit moment beperkt. Wel biedt de Expert Opinion Survey (EOS) van de Global Entrepreneurship Monitor een indicatie. Hier worden allerlei aspecten van het ondernemersklimaat beoordeeld door experts in het eigen land. De kwaliteitsbeoordeling in Nederland van ondernemerschapsonderwijs voor scholieren is het hoogst in Europa in 2019. Ook met de nascholing in ondernemerschapsonderwijs ligt de score voor Nederland hoger dan het EU-gemiddelde. Nederland scoort op beide facetten ook beter dan de VS. Dit geeft een indicatie dat de ondernemende vaardigheden van de Nederlandse ondernemer goed zijn en dat dit kan bijdragen aan het beter presteren in internationaal perspectief.

Global Entrepreneurship Monitor: scores Nederland, Europa en VS op elementen 'onderwijs' en 'nascholing', 2018

Global Entrepreneurship Monitor: scores Nederland, Europa en VS op elementen 'onderwijs' en 'nascholing', 2018
Ondernemersschaponderwijs tijdens schoolperiodeOndernemersschaponderwijs na schoolperiode
Netherlands5,455,84
Europe3,114,6
United States3,925,42
Bron: Global Entrepreneurship Monitor Brontabel als csv (158 bytes)