Human Capital: hoe staat Nederland ervoor?

Het kennis- en opleidingsniveau, oftewel het ‘menselijk kapitaal’ van de Nederlandse bevolking ligt op een hoog niveau in internationaal perspectief. Dat geldt zowel voor jongeren als voor volwassenen. Het Nederlandse onderwijssysteem scoort in internationale ranglijsten goed op human capital. Binnen het onderwijs is er toenemende aandacht voor ondernemende vaardigheden. Er worden daarentegen relatief weinig technici opgeleid in Nederland, maar dit neemt wel structureel toe.

Vaardigheden Nederlanders op een hoog niveau

Nederlandse leerlingen staan derde in Europa op het gebied van wiskunde volgens de PISA van OESO, wat een indicatie is voor een deel van het kennisniveau. Bij ondernemerschapsonderwijs en trainingen voor ondernemers is de kwaliteitsbeoordeling door experts in Nederland een van de hoogste in Europa.

Nederland concurrerend met talent

Nederland staat wereldwijd 9e als het gaat om het concurrerendvermogen. Dit blijkt uit de laatste Global Talent Competitiveness Index (GTCI) van INSEAD 2018. Deze positie is vooral te danken aan het vermogen van Nederland om zelf talent te ontwikkelen en het bieden van groeimogelijkheden voor talent (positie 1).

Nederland leidt relatief weinig technici op

Afgaand op het aandeel technici onder afgestudeerden in het hoger onderwijs staat Nederland internationaal gezien bijna onderaan, ondanks een verder stijgend aantal afgestudeerde technici van 9,9 per 1000 inwoners in 2014 naar 10,3 in 2015.