3. Aandeel technici in afgestudeerden

Nederland leidt in internationaal perspectief weinig technici op. Afgaand op het aandeel technici onder afgestudeerden in het hoger onderwijs staat Nederland internationaal gezien bijna onderaan, ondanks een gestage stijging van het aantal afgestudeerde technici van 9,9 per 1000 inwoners in 2014 naar 12,8 in 2018.

Stijgend maar achterblijvend aandeel afgestudeerde technici in Nederland

Over een langere periode bezien stijgt het aantal afgestudeerden in een technische richting in Nederland, maar het aandeel blijft internationaal vergeleken achter. In 2001 telde Nederland 6,1 afgestudeerden tertiair onderwijs in wiskunde, natuurwetenschappen en technologie per 1000 inwoners. 17 jaar later is dat verdubbeld naar 12,8 afgestudeerden per 1000 inwoners. Ook internationaal is deze opwaartse trend zichtbaar. Voor de EU als geheel is de toename van technici zelfs nog wat sterker geweest, waardoor het verschil met de EU de laatste jaren nog iets is toegenomen. Vermoedelijk wordt het achterblijvende aandeel bètatechnici in Nederland deels verklaard door een andere bedrijfstaksamenstelling, maar hiervoor ontbreken vooralsnog de gegevens om dit te bepalen.

Afgestudeerden tertiair onderwijs (ISCED 5-8) in wiskunde, natuurwetenschappen, technologie en de bouw per 1.000 inwoners in de leeftijdscategorie 20-29

Afgestudeerden tertiair onderwijs (ISCED 5-8) in wiskunde, natuurwetenschappen, technologie en de bouw per 1.000 inwoners in de leeftijdscategorie 20-29
EU (27 landen)FinlandNederland
200110,617,26,1
200211,117,46,6
200312,117,47,3
200412,517,97,9
200513,218,18,6
200613,517,99
200713,918,88,9
200814,624,38,8
200914,6198,9
201015,424,29,2
20111721,29,4
201217,121,710,7
201318,4229,5
201418,822,39,9
201519,123,710,3
201618,724,3
201722,412
201819,623,812,8
Bron: Eurostat Brontabel als csv (382 bytes)

Stijging technische studiekeuze stabiliseert

Nationale cijfers over het technisch onderwijs laten over een langere periode een toename zien in het percentage studenten dat kiest voor een technische richting, maar de laatste jaren stabiliseert het percentage. In het hbo nam het percentage in twaalf jaar toe van 18 procent tot 24 procent en in het wo van 28 procent tot 35 procent. Dit is mede dankzij een groeiend aandeel havo/vwo-scholieren met een technisch profiel dat vervolgens ook een vervolgopleiding in de techniek kiest. In het mbo is er over de langere termijn bekeken sprake van een nagenoeg stabiel instroompercentage van gemiddeld 28 procent. In de gerelateerde figuren is weergegeven welk percentage leerlingen doorstroomt naar bètatechnische vervolgopleidingen vanuit zowel havo/vwo (leerlingen met een natuurprofiel) als vmbo (leerlingen met een technisch profiel) voor de afgelopen twaalf jaar. Vwo-leerlingen met een natuurprofiel kiezen vaker voor een bètatechnische vervolgopleiding dan havo-leerlingen met een natuurprofiel. Ook lijkt bij de vwo-leerlingen de trend hiervan opwaarts te zijn en bij de havo-leerlingen juist andersom. Binnen het vmbo zijn op dit gebied duidelijke verschillen te herkennen tussen leerlingen met verschillende technische vmbo-profielen. Zo kiest gemiddeld 85% van de leerlingen met het profiel ‘Produceren, installeren en energie’ voor een bètatechnische vervolgopleiding tegen 65% van de leerlingen met het profiel ‘Media vormgeving en ICT’. Wel lijkt in alle gevallen de trend neerwaarts.

Aandeel bètachniek binnen instroom mbo, hbo en wo, 2007/2008 - 2019/2020 (%)

Aandeel bètachniek binnen instroom mbo, hbo en wo, 2007/2008 - 2019/2020 (%)
mbohbowo
2007-2008291828
2008-2009291928
2009-2010281929
2010-2011271929
2011-2012272030
2012-2013262132
2013-2014262134
2014-2015272334
2015-2016292436
2016-2017292536
2017-2018292536
2018-2019292435
2019-2020282435
Bron: Monitor Techniekpact 2020 Brontabel als csv (273 bytes)
Doorstroom naar bètatechnische vervolgopleiding vanuit havo en vwo met natuurprofiel, 2007/2008 - 2018/2019 (%)
havovwo
2007-20085458
2008-20095059
2009-20104856
2010-20114857
2011-20125059
2012-20135161
2013-20145465
2014-20155565
2015-20165465
2016-20175365
2017-20185163
2018-20195163
Bron: Monitor Techniekpact 2020 Brontabel als csv (215 bytes)
Doorstroom naar bètatechnische vervolgopleiding vanuit vmbo met technisch profiel 2007/2008 - 2018/2019 (%)
Bouwen, wonen en interieurMaritiem en techniekMedia, vormgeving en ictMobiliteit en transportProduceren, installeren en energie
2007-20088565678387
2008-20098368657985
2009-20108160678083
2010-20118162658085
2011-20127856617984
2012-20137662657885
2013-20147857647985
2014-20157964627985
2015-20167864657984
2016-20177560667884
2017-20187554608084
2018-20197655658084
Bron: Monitor Techniekpact 2020 Brontabel als csv (449 bytes)