Financiering: hoe staat Nederland ervoor?

Na een daling van een aantal jaren is begin 2018 de afname van de omvang van uitstaande kredieten van Nederlandse banken aan het bedrijfsleven gestopt. Bedrijven maken ook in toenemende mate gebruik van alternatieve financieringsbronnen. De omvang van de durfkapitaal-investeringen in Nederland zit sinds 2015 weer in de lift en Nederland behaalt in 2017 een 5e positie binnen Europa.

Omvang kredietverlening stabiliseert en vraag trekt aan

Na de in 2012 ingezette daling is begin 2018 de afname van de totale omvang van uitstaande kredieten van Nederlandse banken aan het bedrijfsleven gestopt. De kredietverlening van banken aan het Nederlandse mkb neemt vanaf begin 2017 toe. Sinds het begin van 2015 is de vraag naar kredieten door het economisch herstel weer toegenomen. Het percentage kredietaanvragen dat gehonoreerd wordt stijgt ook verder.

Ondernemers overwegen steeds vaker andere vormen van krediet

Ondernemers in Nederland oriënteren zich in toenemende mate  op andere aanbieders van financiering dan de (huis)bank. De huisbank wordt echter nog steeds het vaakst genoemd als bron van financiering.

Durfkapitaal-investeringen in Nederland neemt sinds 2015 toe

Met € 320 miljoen aan durfkapitaal-investeringen behaalt Nederland in 2017 een 5e positie binnen Europa. De omvang van totale durfkapitaal-investeringen in Nederland zit sinds 2015 in een stijgende lijn.

Meer weten?

Meer cijfers over de vraag naar en markt voor ondernemingen vindt u in de Financieringsmonitor 2018 van het CBS.  Dit dashboard bevat een set aan indicatoren over de zoektocht naar financiering door het mkb en over recente ontwikkelingen op de financieringsmarkt.