2. Alternatieve financiering

Ondernemers in Nederland maken in toenemende mate gebruik van andere aanbieders van financiering dan de (huis)bank, zoals bijvoorbeeld equipment lease en private equity.

Stijging alternatieve financiering

De bank is en blijft het voornaamste kanaal waar ondernemers met een financieringsbehoefte een beroep op doen: 80 procent stapt direct naar de bank om de mogelijkheden te bespreken Echter, de sterke dominantie van banken op de mkb-financieringsmarkt is de afgelopen jaren afgenomen door de opkomst van alternatieve financiers. Het landschap bestaat nu uit aanbieders van verschillende alternatieve vormen van financiering. In toenemende mate wordt financiering gezocht in alternatieven zoals factoring & leasing en crowdfunding. De Financieringsmonitor 2019 bevestigt het groeiende belang van alternatieve vormen van financiering. Zo is in bijna alle categorieën van alternatieve financiering een significante groei zichtbaar.

Ontwikkeling alternatieve financiering, 2017-2018 (€ mln)

Ontwikkeling alternatieve financiering, 2017-2018 (€ mln)
20172018
Equipment lease59757150
Factoring52505780
Private equity41945579
Durfkapitaal349387
Crowdfunding223329
Direct lending149216
Mkb-beurs2217
Kredietunies56
Bron: CBS Brontabel als csv (189 bytes)