Financiering

Financiering is voor ondernemers essentieel om te kunnen ondernemen. Het is nodig bij hun dagelijkse bedrijfsactiviteiten, maar ook bij hun investerings- en innovatie-inspanningen. Wanneer goede ideeën blijven liggen, enkel omdat de financiering niet rond komt, dan schaadt dit de economie. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de relatie tussen financiering, innovatie en macro-economische prestaties. Verschillende fases in de bedrijfsontwikkeling en uiteenlopende karakteristieken van de marktontwikkeling en risicoprofielen creëren bij ondernemingen een behoefte aan uiteenlopende financieringsarrangementen.