Digitalisering: wat is het beleid?

Het kabinet heeft in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie de ambitie geformuleerd: Nederland als dé digitale koploper van Europa. Om die doelstelling waar te maken, moeten bedrijven, consumenten en overheden sneller en innovatiever inspelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren. Het kabinet stimuleert digitalisering van maatschappij en economie door onder andere betere digitale vaardigheden, cyberveiligheid, infrastructuur, overheidsdienstverlening en innovatie.

Nederlandse digitaliseringsstrategie: 2 sporen

Het kabinet streeft er met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) naar om digitale koploper van Europa te worden en de proeftuin op het gebied van digitale innovatie. Nederland moet zich ontwikkelen tot de plaats in Europa waar bedrijven uit de hele wereld komen om op een verantwoorde manier nieuwe toepassingen te ontwikkelen en te testen, en waar succesvolle innovaties vervolgens breed uitrollen. Het kabinet zet daarom in op een aanpak met twee sporen.

Spoor 1 richt zich op het benutten van maatschappelijke en economische van kansen. Het kabinet wil dat de inzet van digitale technologieën bijdraagt aan zaken die voor alle Nederlanders van groot maatschappelijk belang zijn zoals onze welvaart, de zorg, onze voedselvoorziening en het klimaat. Spoor 2 gaat voor het versterken van het fundament. Om de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering te kunnen benutten, moeten de voorwaarden daarvoor op orde zijn. Het gaat hierbij om fundamentele zaken als digitale vaardigheden en geletterdheid, onderzoek en innovatie, eerlijke concurrentie, veiligheid, privacybescherming en andere grondrechten.

Zoals aangekondigd in de NDS, zal de komende tijd gewerkt worden aan het beter in kaart brengen van de digitale transformatie van economie en samenleving middels een NDS-monitor met dashboard. Het accent ligt in eerste instantie op de EZK-domeinen (MKB&industrie). Een eerste versie zal gereed zijn op de Digitale Top die het kabinet voor het eerst op 21 maart 2019 organiseert in samenwerking met wetenschappers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medeoverheden.