4. Digitale toepassingen

Nederland scoort over het algemeen goed in internationaal perspectief als het gaat om de digitale toepassingen. Dit blijkt uit verschillende indicatoren die hieronder verder worden toegelicht.

Algemeen beeld

Nederland scoort op alle onderdelen van de DESI hoger dan het EU-gemiddelde. In vergelijking met koploper Finland scoort Nederland hoger op het gebied van connectiviteit, maar blijft Nederland met name achter bij Menselijk kapitaal.

Digital Economy and Society Index (DESI) 2020 per subindex: Nederland, Finland (koploper DESI) en EU-gemiddelde

Digital Economy and Society Index (DESI) 2020 per subindex: Nederland, Finland (koploper DESI) en EU-gemiddelde
FinlandNederlandEU-gemiddelde
Connectiviteit14,7915,0812,51
Menselijk Capitaal19,6116,0412,32
Internet gebruik11,4511,288,70
Integratie van digitale technologie13,4113,158,27
Digitale overheidsdiensten13,0512,1410,80
Bron: Europese Commissie Brontabel als csv (241 bytes)

Nederland investeert boven EU-gemiddelde in digitale toepassingen

Het Nederlandse bedrijfsleven gebruikt en investeert relatief veel in allerlei toepassingsgebieden van ICT zoals internetgebruik, e-commerce, en toepassingen van data en software. Zo heeft in Nederland in 2019 92 procent van de bedrijven een website. Dit percentage is hoger dan in het EU-gemiddelde, dat op 78 procent ligt. 73 procent van de Nederlandse werknemers heeft toegang tot internet en 75 procent van de bedrijven heeft snel internet. Ook die percentages zijn hoger dan gemiddeld in de EU. Verder ligt het aantal Nederlandse bedrijven met een blog of microblog op 24 procent, tegen 13 procent in de EU. Het gebruik van e-facturen blijft bij het Nederlandse bedrijfsleven iets achter bij het Europese gemiddelde. 48% van het Nederlandse bedrijfsleven maakt gebruik van cloud computing services; het EU-gemiddelde ligt op 26%

Enkele kerncijfers ICT-gebruik van bedrijven: Nederland versus EU, 2019 (%)

Enkele kerncijfers ICT-gebruik van bedrijven: Nederland versus EU, 2019 (%)
NederlandEU-gemiddelde
Werknemers met internet7357
Bedrijven met snel internet7550
Bedrijven met een website9278
Bedrijven met een blog of microblog2413
Bedrijven die e-facturen hebben verzonden (2018)2223
Bedrijven die via e-commerce verkopen2720
Bedrijven die gebruiken maken van cloud computing (2018)4826
Bron: Eurostat Brontabel als csv (338 bytes)

Nederland bij landen met grootste aandeel bedrijven die big data analyseren

Van alle EU-landen heeft Nederland na Malta het grootste aandeel bedrijven die big data analyseren. Dat betreft bijvoorbeeld data die voortkomen uit het gebruik van sociale media, of uit productieprocessen in een bedrijf. Dit aandeel is in Nederland bijna twee keer zo groot als het gemiddelde van de EU-landen: 22 procent tegen 12 procent.

Bedrijven die big data analyseren, internationaal, 2018 (% van bedrijven)

Bedrijven die big data analyseren, internationaal, 2018 (% van bedrijven)
% bedrijven
Malta24
Nederland22
België20
Ierland20
Finland19
Frankrijk16
Luxemburg16
Duitsland15
Verenigd Koninkrijk15
Noorwegen15
EU-2812
Bron: Eurostat Brontabel als csv (164 bytes)