4. Digitale toepassingen

Nederland scoort internationaal relatief goed als het gaat om digitale toepassingen. Zo liggen de Nederlandse investeringen hierin boven het gemiddelde van de Europese Unie (EU). Ook zijn er relatief veel Nederlandse bedrijven die big data analyseren.

Algemeen beeld

De DESI 2022 meet digitale prestaties van lidstaten van de Europese Unie (EU). Finland is koploper in deze index voor het totaal. Onderstaande grafiek laat enkele onderdelen zien. Op het gebied van connectiviteit scoort Nederland beter dan Finland, maar Nederland blijft in vergelijking met Finland achter bij menselijk kapitaal, integratie van digitale technologie en digitale openbare diensten.

Digital Economy and Society Index (DESI) 2022 per subindex: Nederland, Denemarken (koploper DESI) en EU-gemiddelde

Digital Economy and Society Index (DESI) 2022 per subindex: Nederland, Denemarken (koploper DESI) en EU-gemiddelde
FinlandNederlandEU-gemiddelde
Menselijk kapitaal17,815,811,4
Connectiviteit15,117,515
Integratie van digitale technologie14,8139
Digitale openbare diensten21,82116,8
Bron: Europese Commissie Brontabel als csv (186 bytes)

Investeringen in digitale toepassingen boven EU-gemiddelde

Bij digitale toepassingen gaat het om toepassingen voor internetgebruik, e-commerce en toepassingen van data en software. Het Nederlandse bedrijfsleven investeert hier relatief veel in en maakt er veel gebruik van. Zo had in Nederland 92 procent van de bedrijven in 2021 een website. Dat is duidelijk hoger dan het EU-gemiddelde in dat jaar: 78 procent. Ook de Nederlandse percentages ‘werknemers met internet’ en ‘bedrijven met snel internet’ waren in Nederland hoger dan gemiddeld in de EU. Als we kijken naar bedrijven die cloud computing gebruiken, dan zien we een aanzienlijk verschil tussen Nederland (65 procent) en het EU-gemiddelde (41 procent). Zie verder onderstaande grafiek.

Enkele kerncijfers ICT-gebruik van bedrijven: Nederland versus EU, 2021 (%)

Enkele kerncijfers ICT-gebruik van bedrijven: Nederland versus EU, 2021 (%)
NederlandEU-gemiddelde
Werknemers met internet7358
Bedrijven met snel internet6752
Bedrijven met een website9278
Bedrijven met een blog of microblog2111
Bedrijven die social media gebruiken8059
Bedrijven die via e-commerce verkopen2319
Bedrijven die gebruik maken van cloud computing6541
Bron: Eurostat Brontabel als csv (312 bytes)

Nederlandse bedrijven analyseren big data relatief vaak

In 2020 analyseerde 26 procent van alle bedrijven in Nederland big data. Dat is vier procentpunt meer dan in 2018. Van alle EU-landen had Nederland na Malta het hoogste aandeel. Bij het analyseren van big data gaat het bijvoorbeeld om data die voortkomen uit het gebruik van sociale media of uit productieprocessen in een bedrijf.

Bedrijven die big data analyseren, internationaal, 2018-2020 (% van bedrijven)

Bedrijven die big data analyseren, internationaal, 2018-2020 (% van bedrijven)
% bedrijven 2018% bedrijven 2020
Malta2429
Nederland2226
Verenigd Koninkrijk1525
Denemarken24
Belgie2022
Ierland2022
Frankrijk1620
Finland1919
Duitsland1517
Luxemburg1617
EU-271213
Bron: Eurostat Brontabel als csv (217 bytes)