3. ICT-investeringen

Het Nederlandse bedrijfsleven investeert na de Verenigde Staten en Zweden het meest in ICT. Vooral de investeringen in software en databases zijn relatief hoog.

Nederland investeert veel in iCT

De investeringen in vaste activa in ICT liggen in Nederland al jarenlang op een relatief hoog niveau. In de periode 2003-2018 lagen deze voortdurend boven het OESO-gemiddelde. Na de Verenigde Staten en Zweden kende Nederland in 2018 het hoogste aandeel ICT-investeringen. Het Nederlandse bedrijfsleven investeerde in 2018 18 procent van de bruto investeringen in vaste activa in ICT, waarvan het grootste deel bestaat uit investeringen in databases en software. In 2003 was dat nog 10 procent.

Aandeel ICT-investeringen van bruto investeringen in vaste activa, Nederland en OESO, 2003-2018

Aandeel ICT-investeringen van bruto investeringen in vaste activa, Nederland en OESO, 2003-2018
NederlandOESO
200310%9%
200411%9%
200512%9%
200612%10%
200713%11%
200813%11%
200914%12%
201016%13%
201116%13%
201217%14%
201320%14%
201419%14%
201520%15%
201620%15%
201718%16%
201818%17%
Bron: OESO Brontabel als csv (238 bytes)

Daarnaast valt Nederland vooral op door het relatief grote aandeel van software en databases in de investeringen in vaste activa. In 2017 was dat aandeel 15 procent. Alleen Frankrijk (12 procent) en de Verenigde Staten (12 procent) kennen een enigszins vergelijkbaar niveau.

ICT-investeringen als aandeel van totale bruto investeringen in vaste activa, OESO, 2018 (%)

ICT-investeringen als aandeel van totale bruto investeringen in vaste activa, OESO, 2018 (%)
Totale ICT-investeringenwaarvan in databases en software
Verenigde Staten21%12%
Zweden20%15%
Nederland18%15%
Frankrijk17%15%
Tsjechië15%8%
Italië13%9%
Japan13%8%
Luxemburg12%5%
Canada11%6%
Finland10%7%
Hongarije9%5%
Australië8%4%
Mexico5%0%
Bron: OESO Brontabel als csv (286 bytes)

Bijdrage ICT aan productiviteitsgroei

Investeringen in ICT of breder digitalisering dragen bij aan de productiviteitsgroei van bedrijven. Zo kan het productieproces efficiënter worden ingericht en daarmee productiever worden. Daarnaast kunnen toepassingen van digitalisering de productiviteitsgroei aanzwengelen via onder meer nieuwe verdienmodellen. Nederland kent in de periode 1996–2015 een daling van de bijdrage van ICT aan de groei van de arbeidsproductiviteit. In 2000 bedroeg die nog zo’n 0,6 procentpunt, maar vijftien jaar later is die bijdrage tot nul gereduceerd. Sinds 2015 neemt het belang van ICT-kapitaal echter weer enigszins toe en is de bijdrage van ICT aan de productiviteitsgroei hoger dan die van de overige investeringen in vaste activa.

Jaarlijkse bijdrage van ICT-kapitaaldiensten aan de groei van de arbeidsproductiviteit in Nederland (%), 1996-2017

Jaarlijkse bijdrage van ICT-kapitaaldiensten aan de groei van de arbeidsproductiviteit in Nederland (%), 1996-2017
ICTniet-ICT
1996*0,13-0,43
1997*0,22-0,51
1998*0,39-0,36
1999*0,57-0,16
2000*0,610,14
2001*0,510,37
2002*0,460,3
2003*0,370,38
2004*0,210,21
2005*0,24-0,25
2006*0,19-0,59
2007*0,26-0,54
2008*0,370,32
2009*0,40,27
2010*0,230,53
2011*0,13-0,8
2012*0,220,28
2013*0,250,64
2014*0,18-1,03
2015*0,02-0,6
2016*0,38-0,17
2017*0,36-0,44
Bron: CBS (voorlopige cijfers) / ESB Brontabel als csv (397 bytes)