Digitalisering

Digitalisering transformeert onze economie en maatschappij in een razendsnel tempo. Dit is een wereldwijde ontwikkeling, waarbij digitale technologieën op steeds meer plekken worden ingezet. Digitalisering is een  belangrijke bron van groei, innovatie en nieuwe bedrijvigheid. Digitalisering maakt nieuwe verdienmodellen en nieuwe markten mogelijk. In toenemende mate zijn grote hoeveelheden data beschikbaar die met ICT kunnen leiden tot veel nieuwe producten en diensten. En digitalisering is noodzakelijk als we de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd willen oplossen.

ICT belangrijk voor groei arbeidsproductiviteit

ICT draagt bij aan een hogere arbeidsproductiviteit via efficiëntere productieprocessen en realiseren van nieuwe producten en diensten. Dit is vooral zichtbaar in de ICT-sector, maar ook in die bedrijfstakken waar ICT intensief wordt toegepast zoals in de industrie. De arbeidsproductiviteit van de ICT-producerende sector nam in de periode 2007-2014 sterker toe dan in de periode 2001-2007. Gemiddeld nam de arbeidsproductiviteit in deze periode met 11,3 procent per jaar toe. Hoewel de toename van de arbeidsproductiviteit in de rest van de economie door de algehele economische crisis vanaf 2008 substantieel terugviel, groeide de arbeidsproductiviteit in de ICT-intensieve bedrijfstakken wederom meer dan in de niet-ICT-intensieve bedrijfstakken.

Arbeidsproductiviteit ICT, 2001-2007 en 2007-2014 (gemiddelde jaarlijkse ontwikkeling in %)
2001-20072007-2014
ICT-intensief2,16%0,45%
niet-ICT-intensief0,76%0,11%
ICT-producerend8,07%11,30%
Bron: CBS Brontabel als csv (111 bytes)