WBSO doelgroepbereik

RVO voerde in samenwerking met het CBS een onderzoek uit naar het teruglopend aantal gebruikers en het doelgroepbereik van de WBSO. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een structureel ondergebruik van de WBSO. Het aantal nieuwe WBSO-gebruikers neemt de laatste jaren af, maar is historisch gezien niet bijzonder laag. Tegelijkertijd blijft het aantal structurele WBSO-gebruikers op peil. Ook de omvang van hun S&O-werkzaamheden neemt niet af. Het aantal R&D-bedrijven in Nederland is niet volledig zeker, omdat deze groep door het CBS wordt geschat op basis van een steekproef. Mede hierdoor kan onder kleinere R&D-bedrijven, tevens de grootste groep WBSO-gebruikers, niet worden vastgesteld dat het WBSO-doelgroepbereik is afgenomen. Het onderzoek laat daarnaast zien dat de definities van R&D en S&O op meerdere punten van elkaar verschillen, wat een directe vergelijking lastig maakt.

Meer weten?

Onder 'Downloads' vindt u het rapport over de ontwikkeling van de WBSO en het doelgroepbereik onder R&D-bedrijven in Nederland.