Cross-overs en jonge bedrijven

Bij ongeveer 60 procent van het PPS-onderzoek zijn bedrijven betrokken van buiten de eigen topsector of buiten de topsectoren. Dit is goed nieuws, want innoveren gebeurt vaak op het snijvlak tussen kennisgebieden en sectoren. Hier ontstaan nieuwe combinaties en toepassingen (cross-overs). Opmerkelijk daarbij is dat er meer jonge bedrijven aan die cross-overs meedoen dan oudere bedrijven.

Veel cross-overs bij PPS

Zowel in 2014 als in 2016 betreft ongeveer een kwart van alle projectdeelnames vanuit het bedrijfsleven aan PPS-onderzoeken een cross-over tussen topsectoren, terwijl ongeveer een derde van de participaties in de projecten bedrijven betreffen van buiten de topsectoren komt. Tezamen is dus ongeveer 60 procent van het PPS-onderzoek te omschrijven als cross-over. Topsectoren hebben elk een unieke en gespecialiseerde kennisbasis, die dus vaak over de grenzen van de eigen topsector worden ingezet en daar wordt gecombineerd met de kennisspecialisaties van andere sectoren. Uit de literatuur blijkt dat dit vaak tot (radicale) innovaties leidt.

Cross-overs TKI's (op basis van deelnames), 2014-2016 (%)

Cross-overs TKI's (op basis van deelnames), 2014-2016 (%)
Cross-overs PPS, 2014 (%)Cross-overs PPS, 2016 (%)
Cross-over tussen topsectoren25%27%
Cross-over met niet-topsectoren34%34%
Geen cross-over (kennisbasis eigen topsector)41%39%
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van data Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (189 bytes)

Vooral veel jonge bedrijven bij cross-overs betrokken

Vooral jonge bedrijven (jonger dan 5 jaar) zijn bij cross-overs betrokken. Onderstaande grafiek laat zien dat zowel in 2014 als in 2016 ongeveer een derde van de deelnames van jonge bedrijven aan PPS-projecten een cross-over betreft tussen topsectoren. Iets meer dan 35% van de deelnames van jonge bedrijven in 2014 betreft crossovers buiten de topsectoren. In 2016 lag dit percentage op bijna 45%. Bij oudere bedrijven (5 jaar of ouder) liggen deze percentages een stuk lager. Ongeveer een kwart van de deelnames van oudere bedrijven betreft een cross-over tussen topsectoren en minder dan 35% een cross-over met niet topsectoren. Dit is goed nieuws want jonge uitdagers komen vaak eerder met ‘radicale’ innovaties dan oudere bedrijven die vaak verder voortbouwen op eerdere innovaties.

Cross-overs PPS (op basis van leeftijd bedrijf), 2014-2016 (%)

Cross-overs PPS (op basis van leeftijd bedrijf), 2014-2016 (%)
Cross-overs tussen topsectorenCross-overs met niet-topsectorenGeen cross-overs (kennisbasis eigen topsector)
jonge bedrijven (0-4 jaar), 201434%37%30%
oude bedrijven (5 jaar of ouder), 201423%33%44%
jonge bedrijven (0-4 jaar), 201629%43%27%
oude bedrijven (5 jaar of ouder), 201627%32%41%
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van data Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (309 bytes)

Meer weten?

Onder 'Downloads' vindt u een eerdere uitgebreidere analyse uit 2016 van de cross-overs bij de TKI's met meer detailinformatie. Detailinformatie voor iedere topsector afzonderlijk is te vinden op de CBS-website.