Willekeurige Afschrijving Starters

Willekeurige Afschrijving Starters

De Willekeurige Afschrijving Starters heeft tot doel om ondernemerschap te stimuleren. Met de regeling mogen startende ondernemers, onder bepaalde voorwaarden, zelf bepalen hoe en wanneer zij bedrijfsmiddelen (bijvoorbeeld een auto of computer) afschrijven die zij in de startfase van de onderneming hebben gekocht. Startende ondernemers hebben hierdoor meer vrijheid bij het aftrekken van de aanschafkosten bij de opgave inkomstenbelasting.

Feiten en cijfers

De geschatte belastinguitgaven aan de Willekeurige Afschrijving Starters bedraagt in 2023 acht miljoen euro. Dit is één miljoen euro meer dan in 2022.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2016-2023 (€ mln)

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2016-2023 (€ mln) Willekeurige Afschrijving Starters
Belastinguitgaven Willekeurige Afschrijving Starters
20168
20178
20188
20198
20207
20217
20227
20238
Bron: Miljoenennota 2023 Brontabel als csv (119 bytes)